Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
13 september 2017
Nederlands Investerings Agentschap voor EFSI
            Nieuwsbrief delen:
NIA nieuwsbrief - september
In deze memo zal worden ingegaan op de nieuwsbrief van de maand september.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
NIA brengt Handboek Financiering uit;
ETFF is officieel en online;
Minister Kamp geeft update over Invest-NL;
Recordaantal SDE-subsidies verstrekt;
‘Global Challenges and Startup Solutions’ bij StartupFest Europe 2017.
NIA brengt Handboek Financiering uit
Van maatschappelijke investeringsambities naar private financiering van concrete investeringsprojecten, een zoektocht voor veel medewerkers in het publieke domein. Private financiering in de plaats van publieke bekostiging en financiering biedt veel perspectief voor de realisatie van grote maatschappelijke transitie-opgaven waar Nederland voor staat, maar vraagt om andere verdienmodellen, om economisch sluitende businesscases.
Lees meer
 

 Foto: Aardwarmte project in de Pijnacker

 

 
ETFF is officieel en online
Op 31 juli vond de officiële bekendmaking van de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF) plaats, middels de publicatie in de Staatscourant. Vanaf heden kan via het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) een aanvraag worden ingediend voor ETFF.
Lees meer
Minister Kamp geeft update over Invest-NL
Op 5 september jl. heeft Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken antwoorden gegeven aan de Eerste Kamer betreffende de voortgang van Invest-NL.
Lees meer
 

Foto: minister Kamp, ministerie van Economische Zaken

 Foto: StartupFest Europe 2016

 
Global Challenges and Startup Solutions’ bij StartupFest Europe 2017
Op 25 tot en met 28 september wordt in Nederland – door StartupDelta 2010 – het StartupFest Europe 2017 georganiseerd. Deze landelijke week van evenementen is ontworpen om startups, ondernemers, risicokapitalisten en bedrijfsinvesteerders uit heel Europa te helpen te leren over innovatie en om ideeën en ontwikkelingen te delen, die zich voordoen in het Europese startup ecosysteem.
Lees meer
NIA brengt Handboek Financiering uit
OVan maatschappelijke investeringsambities naar private financiering van concrete investeringsprojecten, een zoektocht voor veel medewerkers in het publieke domein. Private financiering in de plaats van publieke bekostiging en financiering biedt veel perspectief voor de realisatie van grote maatschappelijke transitie-opgaven waar Nederland voor staat, maar vraagt om andere verdienmodellen, om economisch sluitende businesscases. Het handboek biedt een leidraad voor het ontwerpen van deze nieuwe verdienmodellen en voor het opstellen van businesscases.

Het handboek vormt de neerslag van een reeks van masterclasses voor medewerkers van decentrale overheden en professionals die de stap moeten zetten van bekostiging en publieke financiering naar het ontwikkelen van economische sluitende business cases. Niet iedereen was en is vertrouwd met het denken in verdienmodellen en het uitwerken van businesscases. De ervaringen opgedaan in deze masterclasses en de feedback van de deelnemers zijn verwerkt in het handboek. Hiermee is het een praktische gids geworden voor iedereen werkzaam in het publieke domein die voor deze vraagstukken komt te staan.

Het handboek financiering gaat diep in op de beoordeling van de financierbaarheid van maatschappelijk gewenste investeringen. Projectmanagers, beleidsmedewerkers, private organisaties en (semi-)publieke instellingen worden op weg geholpen naar financiering, in lijn met de missie van NIA: het begeleiden van projecteigenaren bij het verkrijgen van private financiering voor projecten met een publiek belang.

Het handboek is voor iedereen te gebruiken en vanaf nu te downloaden op de website van NIA: https://www.nederlandsinvesteringsagentschap.nl/documenten/publicaties/2017/09/08/handboek-financiering

Naar boven
       
 
ETFF is officieel en online
Op 31 juli vond de officiële bekendmaking van de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF) plaats, middels de publicatie in de Staatscourant. Vanaf heden kan via het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) een aanvraag worden ingediend voor ETFF.

Nederland heeft grote ambities ten aanzien van de verduurzaming van de economie, in het kader van het Energieakkoord, de Energieagenda en de doelstellingen zoals in 2015 overeengekomen tijdens de VN klimaatconferentie in Parijs. Om de hiervoor noodzakelijke investeringen aan te jagen is de ETFF garantiefaciliteit in het leven geroepen. Met een gedeeltelijke garantie van de Staat kunnen publieke banken achtergestelde leningen verschaffen waardoor het gemakkelijker is om aan verder benodigd krediet te komen. De regeling wordt nu als eerste door BNG Bank gebruikt.

Middels ETFF worden investeringen gestimuleerd in de ‘nog niet volwassen’ deelmarkten binnen de energietransitie zoals aardwarme, energiebesparing, energieopslag en biomassa.
Investeringsprojecten op deze gebieden zijn doorgaans meer complex en kennen meer onzekerheden, bijvoorbeeld vanwege de nieuwheid van de technologie (o.a. geothermie, biomassa) of door de lange terugverdientijden van de investeringen (o.a. warmtenetten voor gebruik van rest- en aardewarmte). Hierdoor zijn deze investeringsprojecten lastig te realiseren en te financieren.

ETFF stimuleert deze investeringsprojecten door het verstrekken een garantie op van risicodragend vermogen, in de vorm van achtergestelde leningen. NIA leidt de aanvragen voor ETFF toe aan de BNG Bank.

Aanmeldingen:
Aanmeldingen voor ETFF, onderbouwd met een solide businesscase, kunnen bij NIA worden ingediend. De achtergestelde leningen worden verstrekt door BNG Bank en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de garantieregeling uit. De BNG bank neemt de uiteindelijke financieringsbeslissing en RVO beoordeelt of de financiering door de BNG in de regeling past.

Meer informatie:
Website: https://www.nederlandsinvesteringsagentschap.nl/project
E-mail: ETFF@nia-nl.nl
Of bel met dhr. Jurgen Geelhoed (programmamanager) op 06-11376969 of via het algemene telefoonnummer van NIA 088-0428000.

Naar boven
       
 
Minister Kamp geeft update over Invest-NL
Op 5 september jl. heeft Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken antwoorden gegeven aan de Eerste Kamer betreffende de voortgang van Invest-NL.

In de brief wordt ingegaan op de eerder genoemde streefdatum om Invest-NL zelfstandig operationeel te hebben op 1 januari 2018; dit zal naar huidig inzicht op zijn vroeg 1 januari 2019 zijn.
Desniettemin wil het kabinet zo veel mogelijk onderdelen van Invest-NL operationeel hebben vanaf 1 januari 2018. Het betreft naast het uitvoeren van bestaande garantieregelingen als de Go-regeling en Groeifaciliteit het ontwikkelen van investeringsprojecten en investeringsproposities, en mogelijk enkele investeringen in kansrijke projecten, proposities en doorbraaktechnologieën die zich aandienen. Taken die nu voor een deel door NIA worden uitgevoerd.

Minister Kamp:
“Er is behoefte aan een regisseur om met de markt financieringsbronnen bij
elkaar te brengen, kleinere projecten en bedrijfsfinancieringen te bundelen en te
standaardiseren, en tegelijkertijd wanneer nodig de benodigde risicofinanciering
aan te vullen.”

De volledige brief kunt u hier downloaden

Naar boven
       
 
Global Challenges and Startup Solutions’ bij StartupFest Europe 2017
Op 25 tot en met 28 september wordt in Nederland – door StartupDelta 2010 – het StartupFest Europe 2017 georganiseerd. Deze landelijke week van evenementen is ontworpen om startups, ondernemers, risicokapitalisten en bedrijfsinvesteerders uit heel Europa te helpen te leren over innovatie en om ideeën en ontwikkelingen te delen, die zich voordoen in het Europese startup ecosysteem.

“Raise capital. Make business deals. Get inspired.”
Onder het thema 'Global Challenges, Startup Solutions' vindt dit jaar een serie thematische evenementen plaats waaronder: Digital Health & MedTech, Blockchain, FinTech Vortex en The Future of High Tech. Van inspirerende presentaties door bekende internationale sprekers tot technische diepduiken en industrie-specifieke evenementen. Het programma draait echter voornamelijk om het hoofdevenement CapitalFest.

CapitalFest vindt op woensdag 27 september plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Waar veel mensen alleen de problemen zien waarmee de samenleving in de komende decennia mee zal worden geconfronteerd, zien ondernemers vaak nieuwe, zakelijke kansen in dezelfde uitdagingen. Tijdens CapitalFest zal er gezocht worden naar nieuwe oplossingen in opkomende industrieën. Netwerken is dan ook de sleutel om toekomstige kansen samen aan te gaan. Hierbij moeten de grenzen vervagen om kennis, kapitaal en internationale connecties te delen. Dit begint in Amsterdam; waar ondernemers, beleggers en industriële leiders samen komen.

Wie zijn er?
Tijdens StartupFest Europe 2017 zullen er ruim 300 internationale investeerders aanwezig zijn, tezamen met een breed scala aan nationale en internationale bedrijven, beleidsmakers en vooraanstaande thought leaders uit de hele wereld.

Vanzelfsprekend zijn ook de partners van StartupFest 2017 aanwezig. Deze partners zijn: Accenture, Adyen, AkzoNobel, Allen & Overy, Amazon, BMW, Booking, Corbion, Deloitte, Dell, DSM, Exact, EY, Friesland Campina, IBM, ING, KPN, Naspers, Philips, PWC, Rabobank, Samsung, Salesforce, Shell, Thales, en Ziggo.

Alle evenementen zijn gericht op het leggen van contacten, matchmaking en het sluiten van deals. Om dit te stimuleren vinden er talloze pitch-sessies, informele gesprekken, fire side chats, one-on-one gesprekken en andere match- en dealmaking bijeenkomsten plaats.

Wie spreken er?
 • Deep Nishar (managing director van Softbank),
 • Werner Vogels (CTO Amazon),
 • Boyan Slat (Founder & CEO The Ocean Cleanup),
 • Dan Barry (Astronaut),
 • William McDonough (Cradle2Cradle),
 • Peter Schwartz (VP Salesforce),
 • Machteld Huber (Institute for positive health),
 • Slava Rubin (Co-Founder Indiegogo),
 • Pieter van der Does (CEO Adyen),
 • Josh Baer, (Co-founder Capital Factory),
 • Ayelet Noff (Founder & CEO Blonde 2.0),
 • Kees Koolen (Founding partner EQT ventures),
 • Eva Gladek (Founder & CEO Metabolic),
 • Mark Gainsborough (EVP New Energies at Shell)
 • Robert Opp (Director UN World Food Programme’s innovation division)
 • en nog vele andere
Voor tickets en meer informatie:
Website: https://www.startupfesteurope.com/site/:

Naar boven
       
 
Colofon
Contactgegevens
Nederlands Investerings Agentschap
Gustav Mahlerplein 117
1082 MS Amsterdam
Deze nieuwsbrief bieden
wij u aan in opdracht
van het Nederlands Investerings Agentschap.
Aanmelden
Afmelden
Doorsturen
RSS

 


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren