Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
21 september 2017
   
Nieuws en deals van de GO
(Garantie Ondernemingsfinanciering)

 


 
Ruim € 3 miljard aan GO-faciliteiten!

Vanaf de start van de GO-regeling (juni 2009) zijn ruim 350 GO-aanvragen goedgekeurd. Het gaat tot nu toe om ruim € 3 miljard aan leningen, bankgarantielijnen en projectfinancieringen. De aanvragers zijn ondernemingen in zeer diverse bedrijfstakken en bedrijfssituaties. Sinds medio 2014 is er een toename van investeringen en bedrijfsovernames. Dit vertaalt zich in een groeiend aantal GO-aanvragen.


Goede ervaringen van bedrijven en hun bank met de GO-regeling


Laat u inspireren door 6 ondernemers en hun banken die recent gebruik hebben gemaakt van de GO-regeling: https://www.youtube.com/watch?v=4lqf4zWz0vY

Recent goedgekeurde GO-aanvragen

De afgelopen maanden zijn onder meer de volgende GO-aanvragen goedgekeurd: 
  • Nieuwbouw t.b.v. een productiebedrijf in de food-sector
  • Projectontwikkeling van woningen, een hotel en een glasvezelnetwerk
  • Bankgarantiefaciliteiten voor een scheepswerf en voor een producent van waterzuiveringsinstallaties
  • Overnamefinancieringen o.a. van een visgroothandel, een producent van kant- en klaar maaltijden en een containerverhuurbedrijf


90% van GO-faciliteiten naar MKB

Ruim 90% van alle GO-faciliteiten in 2016 en 2017 is verstrekt aan MKB-ondernemingen (bedrijven met maximaal 250 werknemers).


Presentaties

Op verzoek van banken, brancheorganisaties of andere geinteresseerden verzorgt het GO-team graag presentaties over de GO-Regeling. Wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan een berichtje naar go@rvo.nl


Het GO-adviesteam

De contactgegevens van de GO-adviseurs zijn.


Rob Magendans

  088 – 042 5533  
  06 – 3176 4949  
  rob.magendans@rvo.nl

Frank van der Voort

  088 – 042 1630
  06 – 2707 7927
  frank.vandervoort@rvo.nl

Philip de Groot

  088 – 042 5106
  06 – 2255 2260
  philip.degroot@rvo.nl

Lodewijk van der Vegt  

 088 – 042 5975
  06 – 2183 9858
  lodewijk.vandervegt@rvo.nl

Algemeen emailadres

      go@rvo.nl


De GO-regeling in het kort

Met GO kunnen banken een 50% Staatsgarantie krijgen op aan bedrijven te verstrekken leningen en bankgarantiefaciliteiten tussen de € 1,5 miljoen en € 150 miljoen. De staatsgarantie verkleint het risico voor de bank bij de financiering. Dit vergroot de mogelijkheden voor banken om te voorzien in de financieringsbehoefte van het Nederlandse bedrijfsleven. Voor meer informatie klik op:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/garantie-ondernemingsfinanciering-go


Aan- en afmelden

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u zich hiervoor aanmelden? Geef dit dan door aan: go@rvo.nl
  
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
 
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
 
     

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren