Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
19 november 2018
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
LIFE IP Deltanatuur vol in actie!
Programmamanager Dennis van Schaardenburg: “Afgelopen jaar heb ik vaak mogen uitleggen wat ons programma LIFE IP Deltanatuur inhoudt en hoe het is opgebouwd. Vaak was de reactie dan dat het zo’n groot en complex programma is met al die verschillende acties en verschillende organisaties. Dat is ook zo. Samen met ruim 20 partners is in 2016 het LIFE IP voorstel bij de commissie ingediend. Iedere organisatie heeft daarbij zijn eigen ideeën gehad, maar met de gezamenlijke ambitie om onze natuurdoelstellingen in de grote wateren sneller en slimmer te realiseren. Daar zijn we nu vol op mee bezig en daarbij is het waardevol om te weten wat er in alle gaten en hoeken van het programma gebeurt.”
 > Lees meer
 
De Everdinger uiterwaard: een mooi voorbeeld van een natuurlijke klimaatbuffer waar nieuwe natuur ontstaat
Begin oktober kwam de LIFE IP Deltanatuur stuurgroep bijeen in de Everdingerwaard, een natuurgebied op de zuidoever van de Lek en een mooi voorbeeld van een natuurlijke klimaatbuffer. Het gebied is 93 hectare groot, waarvan 75 hectare sinds 2004 in eigendom is van Het Utrechts Landschap. Onder leiding van boswachter Hugo Spitzen wandelde de groep door het veelzijdige landschap met historische waarde waarin gewerkt wordt aan de rivierveiligheid (door ruimte te creëren voor de rivier) en klimaatbestendigheid, het besloten karakter behouden is en de nieuwe natuur zich nog steeds ontwikkelt.
 > Lees meer
 
”Het was het beslissende zetje, een kijkje in de keuken en de mogelijkheid om op te schalen”
Bestuurlijke processen zijn taai. Soms mag je blij zijn als je één centimeter beweging krijgt in een paar jaar tijd. En soms is onverwacht een kantelmoment bereikt waardoor alles in een stroomversnelling komt. Hoe ga je vanuit je veldwerk daarmee om? Hoe speel je slim in op deze bestuurlijke processen? Jaarlijks organiseren we hiervoor een Masterclass. Jacco Maissan, beleidsmedewerker bij de provincie Flevoland, woonde de LIFE IP Deltanatuur Masterclass bij onder leiding van Co Verdaas. We vroegen Jacco naar zijn ervaringen met de Masterclass en de toepassing ervan op zijn casus: de verbinding tussen het Markermeer, de Lepelaarsplassen en de Oostvaardersplassen.
 > Lees meer
 
Workshop Mutual Gains Approach: deelnemers aan de slag met Joint Fact Finding
Een mooie groep deelnemers verzamelde zich op 23 oktober voor de tweede workshop in de Mutual Gains Approach (MGA) reeks georganiseerd door LIFE IP Deltanatuur. Onder deskundige leiding van Femke Vergeest van P2 ging de groep met één van de essenties van de Mutual Gains Approach aan de slag. Er werd ingezoomd op de essentie “gezamenlijke kennisontwikkeling” (Joint Fact Finding). Daarnaast werden de door de deelnemers ingebrachte casussen uitgebreid geanalyseerd en werden ervaringen en ideeën om processen vlot te trekken uitvoerig met elkaar gedeeld.
 > Lees meer
 
Project Swimway Vecht officieel van start: belangrijke stap in monitoring vismigratie
Eind september is officieel het project Swimway Vecht van start gegaan. Tien Nederlandse en Duitse partners ondertekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Doel van het project is tot een gemeenschappelijke strategie te komen voor de monitoring van de stroomopwaartse en stroomafwaartse vistrek op de Overijsselse Vecht. Zodat de Vecht migreerbaar wordt voor vissen en er een gezonde en actieve vispopulatie ontstaat. Swimway Vecht is een deelproject van het landelijke LIFE IP Deltanatuur project “Vismigratie in grote wateren en rivieren”.
 > Lees meer
 
LIFE IP Deltanatuur op drukbezocht Nationaal Deltacongres
Op 1 november was LIFE IP Deltanatuur aanwezig op het Nationale Deltacongres met een beursstand en twee sessies over projecten die ook deel uit maken van LIFE IP Deltanatuur: Natuurlijke Klimaatbuffers en Smart Rivers. Daarbij werden LIFE IP Deltanatuur thema’s besproken als: hoe kunnen we meer samenwerken, hoe maak je deze aanpakken ‘mainstream’ en hoe kan het realiseren van natuurdoelen hand in hand gaan met waterveiligheid.
 > Lees meer
 
Word ook lid van het LIFE IP Deltanatuur online samenwerkplatform
Ben je betrokken bij LIFE IP Deltanatuur en wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe LIFE IP Deltanatuur planningen, deadlines en templates (monitoring en financieel), praktische ondersteunende tools en interessante evenementen en wil je kennis, bestanden, ideeën, visies en evenementen met elkaar delen? Vraag dan toegang aan voor het LIFE IP Deltanatuur online samenwerkplatform.
 > Lees meer
 
Agenda
 
13 december 2018
             

EU werkbezoek aan LIFE IP Deltanatuur
             
                
> Lees meer
 
Tot 26 januari 2019
      

Tentoonstelling Swim Fish Swim!
                
        
> Lees meer
 
16 april 2019
           

Programma bijeenkomst LIFE IP Deltanatuur
        
> Lees meer
 
Voor- en najaar 2019

Masterclass Smart Rivers
        
       
> Lees meer
Colofon
Contactgegevens
Het programma LIFE IP Deltanatuur is een samenwerking met diverse partners. Vragen over het programma of over een project? Mail dan naar LifeIpDeltanatuur@rvo.nl
Toestemming
Deze nieuwsbrief sturen
we, omdat je gerelateerd
bent aan het LIFE IP Deltanatuur programma.
Heb je geen interesse in de nieuwsbrief, dan kan je je afmelden.
Aanmelden
Afmelden
Privacybeleid
Disclaimer

@LifeIpDelta
LIFE IP Deltanatuur
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.