Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
8 mei 2019
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nettie Aarnink: “Er zijn al nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, zelfs over de grenzen heen”
De stuurgroep deelt graag haar kennis en ervaring met de acties binnen het programma. Om die reden is het interessant om hun ervaringen en ideeën op het gebied van samenwerken aan de ontwikkeling van deltanatuur te delen met een breder publiek. Deze keer hebben we een aantal vragen voorgelegd aan Nettie Aarnink, bestuurder bij het Waterschap Vechtstromen en namens de Unie van Waterschappen lid van de LIFE IP Deltanatuur stuurgroep.
 > Lees meer
 
Samenwerken aan gebiedsontwikkeling in Smakterbroek
Dat je vanuit een waterschap kunt meekoppelen op initiatieven van andere partijen en zo gezamenlijk natuurontwikkeling een boost kunt geven in de planvorming, bewijst het mede door LIFE IP Deltanatuur ondersteunde Gebiedsontwikkeling Smakterbroek project. We interviewden projectleider Erik Opdam over zijn project bij Waterschap Aa en Maas en de lessons learned.
 > Lees meer
 
Landbouwportaal Noord-Holland: plek waar veel sporen samenkomen
Samenwerken met verschillende partijen en de inzet van een online portaal kunnen leiden tot goede resultaten in het werken aan de verbetering van de waterkwaliteit. Dit blijkt uit het - mede door LIFE IP Deltanatuur ondersteunde - project Samenwerken aan Bodem & Water. We interviewden projectleider Diana van Soest van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de aanpak en de resultaten.
 > Lees meer
 
Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers op Inspiratiebijeenkomst Klimaatinclusief Provinciaal Natuurbeleid
Op de inspiratiebijeenkomst Klimaatinclusief Provinciaal Natuurbeleid informeerde de mede door LIFE IP Deltanatuur ondersteunde Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers de aanwezige medewerkers van de verschillende provincies, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en Wageningen Environmental Research over de mogelijkheden die er zijn om natuurbeleid, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie te koppelen.
 > Lees meer
 
Kees Wulffraat: ”Het voornemen is dat we het ontbrekend of verloren leefgebied gaan herstellen”
Naast LIFE IP Deltanatuur loopt de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Omdat er raakvlakken zitten tussen LIFE IP Deltanatuur en PAGW, interviewden we Kees Wulffraat, projectleider PAGW en adviseur waterbeheer bij Rijkswaterstaat over de inhoud, doelen en het tijdspad van PAGW en de verbindingen tussen PAGW en LIFE IP Deltanatuur.
 > Lees meer
 
LIFE IP Deltanatuur op Koers! Programmabijeenkomst
Op 16 april kwam een grote groep betrokken en enthousiaste mensen bijeen voor de vierde LIFE IP Deltanatuur Programmabijeenkomst. Deze editie stond in het teken van terugkijken op de ontwikkelfase van het LIFE IP Deltanatuur Programma, maar ook vooruitkijken. In het ochtendgedeelte van de dag kwamen de veldprojecten aan bod met intensieve evaluaties en onderling delen en leren van de ervaringen van de verschillende actiehouders. Het mini-symposium in de middag zorgde met verschillende sprekers en thema-sessies voor verbreding en een flink stuk inspiratie.
 > Lees meer
 
Agenda
 
            

Nationaal Kennis- en innovatie
programma Water en Klimaat Conferentie 2019
           
                
> Lees meer
 
     

Building with Nature Congres
 
 
  
             
        
> Lees meer
 
          

Fête de la Nature
 
 
 
 
 
       
> Lees meer
 


Landelijke WOW-dag
 


      
       
> Lees meer
Colofon
Contactgegevens
Het programma LIFE IP Deltanatuur is een samenwerking met diverse partners. Vragen over het programma of over een project? Mail dan naar LifeIpDeltanatuur@rvo.nl
Toestemming
Deze nieuwsbrief sturen
we, omdat je gerelateerd
bent aan het LIFE IP Deltanatuur programma.
Heb je geen interesse in de nieuwsbrief, dan kan je je afmelden.
Aanmelden
Afmelden
Privacybeleid
Disclaimer

@LifeIpDelta
LIFE IP Deltanatuur
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.