Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #6
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
  

 
De nieuwsbrief is een coproductie van het Programma Aardgasvrije Wijken en Expertise Centrum Warmte.

 

Proeftuin uitgelicht: Garyp
 
 
In 27 proeftuinen wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk. Tussen 2018 en 2030 wordt door het hele land ervaring opgedaan. Hoe pak je dat aan, een wijk aardgasvrij maken? In de rubriek ‘proeftuin uitgelicht’ gaan we op zoek naar het antwoord.
 
Essay Maarten Hajer: Aardgasvrij avant-la-lettre
 
Het Programma Aardgasvrije Wijken vraagt elke maand aan een Nederlandse professor om vanuit zijn of haar expertise te reflecteren op onze gedeelde opgave: leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. De tweede professor in de serie is Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit Utrecht.
Lees meer
 
Lees meer
 

Tweede aanvraag proeftuinen in september 2019
             
 
Tijdens het Kamerdebat energiebesparing (AO) van afgelopen 3 juli is onder meer gesproken over de evaluatie van de proeftuinen. Zoals in de Kamerbrief van 29 mei werd aangekondigd, komt er een nieuwe uitvraag aan gemeenten voor aardgasvrije proeftuinen.  Naar verwachting is dit medio september 2019. Gemeenten krijgen tot 1 maart 2020 te tijd om een aanvraag in te dienen.
 
Save the date: Congres Aardgasvrije Wijken en andere bijeenkomsten
 
Op 3 september gaat de leerkring Participatie en Communicatie van start, voor gemeenten die al zijn gestart met de communicatie met bewoners. Op 26 september is de eerste Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij. Op 23 januari 2020 organiseert PAW het eerste nationale congres Aardgasvrije Wijken.
 
Terugblik leerkring Transitievisie Warmte
               
 
De leerkring Transitievisie Warmte is gericht op het proces om te komen tot een transitievisie warmte: welke stappen moet je doorlopen, welke stakeholders moet je betrekken en wanneer moet je hen betrekken in het proces.  Dinsdag 18 juni vond de leerkring Transitievisie Warmte plaats. Een van de resultaten van de leerkring is om een handreiking voor gemeenten op te leveren over het proces om te komen tot een Transitievisie Warmte.
 
 
 
Lees meer
Naar kalender
Lees meer
 

 
Eerste versie Leidraad eind september beschikbaar voor gemeenten
 
In het Klimaatakkoord staan afspraken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het gaat in totaal om bijna acht miljoen huizen en één miljoen andere gebouwen. De gemeente krijgt hierin de regierol. Maar hoe kan een gemeente in zo’n veelomvattend proces weloverwogen keuzes maken? Daarvoor komt in september de eerste versie van de Leidraad beschikbaar.
 
Op weg naar aardgasvrij in de Drechtsteden
 

 
De Drechtstedengemeentes bereiden zich voor op een toekomst zonder aardgas. Een eerste onderzoek naar wat de alternatieven voor aardgas zijn in de Drechtsteden is afgerond. De resultaten van dit onderzoek staan in de Transitievisie Warmte.
 
Lees meer
 
Lees meer
 
Gemeente
In gesprek met gemeentesecretaris Peter Derk Wekx
 
De energietransitie raakt iedereen en heeft grote sociale implicaties. Het is een uitvoeringsvraagstuk van ongekende proporties. De gemeentesecretaris heeft daarin een sleutelrol. ‘Geen tijd meer te verliezen,’ zegt secretaris Peter Derk Wekx van Alphen aan den Rijn.
 
In gesprek met Marja Visser, regisseur aardgasvrij in Amsterdam
 
Het Servicepunt Duurzame Energie publiceerde een interview met Marja Visser van de gemeente Amsterdam. Zij geeft een kijkje in de keuken van bewonersparticipatie.
 
Platform31: samenwerken aan aardgasvrije schoolgebouwen  
                  
 
Elf schoolbesturen en gemeenten moeten samen de uitdagende klus klaren om één of meerdere schoolgebouwen aardgasvrij te maken. De vraag is dan niet alleen hoe je dit doet, maar ook hoe je dit samen doet. Platform 31 blikt terug op de tweede leerkring van het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen.
 
Lees meer
Naar artikel
Naar artikel
 
Overig
Terugblik op presentatie klimaatakkoord
                
 
Op vrijdag 28 juni presenteerde het kabinet de maatregelen die Nederland neemt om de CO2-uitstoot te halveren. We geven een overzicht van de informatie en communicatie die rondom de presentatie van het klimaatakkoord is verschenen.
 
Experimenteren met de Crisis- en Herstelwet
          
 
Proeftuinen aardgasvrije wijken en herstructurerings- of transformatiegebieden krijgen de mogelijkheid om in een experiment op grond van de Chw af te wijken van de Gaswet.
Gemeenten die in aanmerking komen, kunnen vanaf 19 juni 2019 een experiment indienen bij het Ministerie van BZK waarbij ook afwijken van de Gaswet mogelijk is.
 
Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat
                              
 
Communicatieadviseurs van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen delen kennis in een landelijk communicatie netwerk klimaat. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 9 september 2019. Meld je aan voor de LinkenIn groep voor meer informatie.
 
Lees meer
Lees meer
Naar netwerk
 
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kunt u zich hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in uw mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, meer hierover vindt u in onze privacyverklaring.
 
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden.
 
 
Colofon
Contactgegevens
PAW en ECW
 
Heeft u vragen neem contact op met de gezamenlijk helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten