Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #10
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 

Terugblik Congres Aardgasvrije Wijken
                           
 
Het Programmateam Aardgasvrije Wijken kijkt terug op een
geslaagd en drukbezocht congres op 23 januari. 1200 professionals kwamen naar Nieuwegein om kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen. Heb je het congres gemist? Of moest je kiezen tussen de deelsessies? Bekijk dan hier de verslagen, foto's en video's.
 
Essay Machiel Mulder: Vermindering van aardgasverbruik van woningen in een breder economisch perspectief
 
"Huishoudens krijgen meer de kans een bijdrage te leveren aan de nationale elektriciteitsvoorziening."  Professor Machiel Mulder is hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoekt veranderingen in energiemarkten door de energietransitie.
Lees meer
 
Lees het essay
 

Uitbreiding stappenplan Transitievisie Warmte
             
 
Aan het stappenplan zijn twee nieuwe producten toegevoegd om gemeenten te helpen bij het geven van invulling aan de regierol bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. De nieuwe producten helpen je bij de vraag welke strategische rol kies je als gemeente? En wat is de invloed van die keuze op je organisatie?
 
Landelijke bijeenkomst Transitievisie Warmte
               

 
Wil jij weten welke stappen je als gemeente kunt doorlopen om tot de Transitievisie Warmte te komen? Leer hoe je invulling kunt geven aan de regierol, hoe je je organisatie daarop inricht en hoe je de raad meeneemt. Dit en nog veel meer vind je bij de landelijke bijeenkomst Transitievisie Warmte van 24 maart!
 
Start Warmtefonds
       
                 
 
De Rijksoverheid heeft het Warmtefonds in het leven geroepen en ervoor gekozen om daarvoor de structuur en ervaring van het Nationaal Energiebespaarfonds te gebruiken. Met ingang van 3 februari 2020 komen in het Warmtefonds leningen beschikbaar met een looptijd van 20 jaar.
 
Lees meer
Lees meer
Lees meer
 
Handreiking Participatie Wijkaanpak
             
 
Het centraal stellen van bewoners is essentieel bij de aardgasvrije opgave. Om gemeenten daarbij te helpen is de Handreiking Participatie Wijkaanpak Aardgasvrij gelanceerd.
 
Hoe?Zo!-bijeenkomst over framing in de aardgasvrij transitie            
 
Hoe?Zo!-bijeenkomsten zijn thematische bijeenkomsten met elke keer een ander specifiek onderwerp. Dit keer, op 20 februari,  kijken we naar het framen van het thema 'aardgasvrij'. Leer van onze experts hoe je goed kunt framen en schrijf je in! Deelname is kosteloos.
 
Proeftuin uitgelicht: Van der Pekbuurt, Amsterdam
                 
 
In 27 proeftuinen wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk. Hoe pak je dat aan, een wijk aardgasvrij maken? In de rubriek ‘proeftuin uitgelicht’ gaan we op zoek naar het antwoord.
 
Lees meer
Meld je aan
Lees meer
 

 
Trainingsdag Vesta MAIS: 'Essentiële stap'
 
Het Expertise Centrum Warmte organiseerde afgelopen maanden een aantal keren een trainingsdag Vesta MAIS. Binnenkort, op 14 februari, is voorlopig de laatste keer. We waren benieuwd wat de deelnemers ervan vonden en vroegen dat dus aan 3 van hen.
 
Van informatie naar factsheet: hoe doe je dat?
 
Van het aardgas af betekent overschakelen op alternatieve warmtetechnieken. Maar wat houden die technieken in? Dat lees je in de factsheets, net zoals over de stand van de techniek en mate van duurzaamheid. Maar hoe komt zo’n factsheet nou tot stand? ECW-adviseur Lex Bosselaar vertelt er meer over.
 
Lees meer
 
Lees meer
 
Extra
Videoverslag Wijkentour Deventer
      

 
In de Wijkentour gaat Platform31 samen met Aedes en de Vernieuwingsagenda kijken op plekken die bezig zijn met de energietransitie. Tijdens de eerste etappe bezochten professionals uit de corporatiesector en bouwsector de wijk Zandweerd in Deventer. In dit videoverslag loop je zelf mee!
 
Last minute uitnodiging community of practice Netwerk Aquathermie
 
Heb je donderdag 6 februari nog ruimte in je agenda? Kom dan naar de Community of Practice van Netwerk Aquathermie in Goes. Aanmelden kan tot vrijdag 31 januari 12:00 uur. We hebben weer interessante presentaties en we bezoeken het TEO-project Ouverture.
 
Volg ons nu ook op Twitter
       

                  
 
Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is nu ook op Twitter te vinden! @PAWaardgasvrij deelt relevante informatie en ondersteunt gemeenten en alle betrokkenen in de aardgasvrije opgave.
 
Bekijk de video
Meld je aan
Volg ons op Twitter
 
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kunt je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je  persoonsgegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wi je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
Colofon
PAW en ECW
 
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijk helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, wordt je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten