Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #11
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 

 
 
Vernieuwde Leidraad: wat kun je verwachten?
 
In het voorjaar 2020 verschijnt de vernieuwde Leidraad Aardgasvrije Wijken, een hulpmiddel voor gemeenten om te komen tot een Transitievisie Warmte. Wat kunnen gemeenten verwachten van deze vernieuwde versie? En wat komt er later dit jaar? In dit artikel lees je er meer over.
 
 
Lees meer
 
 
Data van de Startanalyse importeren in je eigen GIS-omgeving
 
Data uit de Startanalyse importeren in je eigen GIS-omgeving? Ideaal, dan kun je ze namelijk combineren met andere nationale en lokale data. Zoals gegevens over het gasnet, corporatiebezit, renovatieplannen en sociale karakteristieken. We leggen uit hoe je dat doet.
 
Het ECW komt naar je toe met de Lente meet-ups
 
Omdat er een vernieuwde versie van de Leidraad Aardgasvrije Wijken komt, organiseert het Expertise Centrum Warmte in mei op 5 locaties verspreid over het land een Lente meet-up. De Helpdesk zit voor vragenstellers klaar.
 
Lees meer
 
Lees meer
 

Tweede ronde uitvraag – Nieuwe Q&A’s
   
 
Tijdens vier regionale bijeenkomsten en op het Congres Aardgasvrije Wijken is de proeftuin uitvraag aan gemeenten toegelicht. De tijdens deze sessies gestelde vragen en gegeven antwoorden zijn nu gebundeld beschikbaar voor iedereen.
 
Essay Manon Ruijters: Vrij van aardgas, rijk aan leren.
 
"Wat zit er in de weg, waardoor we toch niet kunnen realiseren, wat we met elkaar zeggen graag te doen.” Professor Manon Ruijters is hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Lees meer
 
Lees het essay
 
Uitgelicht: Pendrecht
 
 
In 27 proeftuinen wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk. Hoe pak je dat aan,
een wijk aardgasvrij maken? In de rubriek ‘uitgelicht’ gaan we op zoek naar het antwoord.
 
Data zijn de basis om het gesprek aan
te gaan
 
De gemeente Rotterdam verkent dit jaar welke wijken het meest kansrijk zijn om aardgasvrij te maken voor 2030. Data zijn het vertrekpunt voor de aanpak. Maar, data alleen zijn niet zaligmakend. ‘Je moet in gesprek met stakeholders om het hele plaatje in beeld te krijgen.’
Lees meer
 
Lees meer
 

Aardgasvrije wijken: raad wil wel, maar weet nog niet hoe
                  
                         
 
Wat vraagt de transitie naar aardgasvrije wijken van raadsleden? Welke knelpunten komen zij tegen bij het nemen van belangrijke besluiten en waar hebben ze behoefte aan?
 
 
Zorg voor eLoket
inloggegevens voor je proeftuin aanvraag
             

 
Zorg als gemeente tijdig voor een inlogmiddel bij de aanvraag voor een Rijksbijdrage voor deelname met een proeftuin binnen het Programma Aardgasvrije Wijken. Om een aanvraag in te dienen via het eLoket dient de gemeente te beschikken over een inlogmiddel eHerkenning niveau 1.

Wacht niet tot het laatste moment met het invullen van het webformulier. Je kan de aanvraag tot en met 1 april 2020 indienen.
 
 
Grote bijeenkomsten geannuleerd          
       
                              
 
Door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus tegen te gaan, gaan bijeenkomsten tot en met 31 maart niet door waarbij we meer dan 100 mensen verwachten. Over kleinere bijeenkomsten denken we nog na. Daarover laten we zo snel mogelijk meer weten.
 
 
Lees meer  
 
Lees meer  
 
 
Extra
 
Volg ons nu ook op Twitter
          
              
 
Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is nu ook op Twitter te vinden! @PAWaardgasvrij deelt relevante informatie en ondersteunt gemeenten en alle betrokkenen in de aardgasvrije opgave.
 
Wijkentour energietransitie bezoekt Eindhoven
                              
 
In de Wijkentour gaat Platform31 samen met Aedes en de Vernieuwingsagenda kijken wat er op wijkniveau al te merken is van de energietransitie. In februari stond de wijk ’t Ven in Eindhoven op het programma.
 
Volg ons op Twitter
Lees meer
 
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je  persoonsgegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, wordt je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten