Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #12
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 

Aanvraagtermijn proeftuinen definitief
1 mei 2020
 
Op 16 maart 2020 is aangekondigd dat de uiterste datum om een aanvraag in te dienen voor een tweede ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken is verlengd van 1 april naar 1 mei 2020. De Stuurgroep van het Programma Aardgasvrije Wijken heeft besloten deze datum niet opnieuw te verlengen. De indieningsdatum is dus definitief uiterlijk 1 mei 2020.
 
Participatie op 1,5 meter afstand
 
 
De meeste mensen hebben nu andere prioriteiten dan het aardgasvrij maken van de woning. En ook voor gemeenten vragen acutere zaken de aandacht. Hoe ga je als gemeente nu om met informeren en betrekken van bewoners bij het aardgasvrij maken van wijken? We namen - vanaf gepaste afstand - polshoogte in Eindhoven, Amsterdam, Purmerend en Utrecht.
Lees meer
 
Lees meer
 

Virtuele gasvrije
modelwoningen

                  
 
Veel gemeenten maken gebruik van een modelwoning om met bewoners in gesprek te gaan. Nu deze modelwoningen als gevolg van de coronamaatregelen gesloten zijn, bieden we via onze website drie virtuele modelwoningen aan. Bezoek de aardgasvrije modelwoningen van Suzanne in Purmerend, Foppe & Jantine in Garyp of die van Astrid in Assen.
 
 
Maak een account
aan en benut de
online mogelijkheden

 
Een account op www.aardgasvrijewijken.nl opent digitale deuren. Zeker in deze tijd zullen we slimmer moeten samenwerken. Dat kan hier. Registreer je en krijg toegang tot het netwerk, werk online samen met anderen, ga in gesprek op het forum, bekijk vastgestelde Transitievisies Warmte en sluit je aan bij groepen die voor jou interessant zijn.
 
 
Eerste Online Juridische Open Tafel Sessie
Aardgasvrij Transitie        
 
Op 2 april vond de Juridische Open Tafel Sessie plaats. Dit keer geen fysieke bijeenkomst, maar een online sessie. Het onderwerp was de inzet van het instrument Programma onder de Omgevingswet in de energietransitie. Wil je ook aansluiten bij deze sessies? Meld je aan voor de online community.
 
 
Bezichtig de woningen  
 
Maak een account aan  
 
Lees meer
 

 
Planning Leidraad Aardgasvrije Wijken aangepast
 
De Leidraad is een van de hulpmiddelen voor gemeenten voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. De publicatie van de vernieuwde Leidraad is helaas vertraagd. Redenen zijn de coronamaatregelen en de extra aandacht voor nieuwe elementen in de Startanalyse.
 
Speciale regeling gemeenten voor inhuur expertise
 
Het ECW wil het gemeenten makkelijker maken om specialistische expertise in te kopen als dat nodig is voor het ontwikkelen van hun Transitievisie Warmte. Daarom wordt er op dit moment hard gewerkt aan een financiële regeling en ondersteuning bij de inkoop van die expertise.
 
Lees meer
 
Lees meer
 

Webinars
21
april
  De rol van de ‘Standaard en Streefwaarden’ voor isolatie in mijn gemeenten
         
13
mei
  Participatie in de omgevingswet
            
 
 
 
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je  persoonsgegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, wordt je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten