Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #15
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 

 
 
 
Vernieuwde Leidraad op 3 september beschikbaar voor gemeenten
 
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de vernieuwde Leidraad. Op 3 september verschijnt de vernieuwde versie exclusief voor gemeenten. Vanaf 17 september is de Leidraad voor iedereen toegankelijk. In dit artikel lees je meer over de wijzigingen en hoe je met de Leidraad aan de slag kunt.
 
Lees meer
 
 
 
Herfst meet-ups over Leidraad voor gemeenten
 
Het ECW organiseert vanaf begin oktober de Herfst meet-ups: bijeenkomsten voor gemeenten over de vernieuwde versie van de Leidraad, hulpmiddel bij het maken van een transitievisie warmte. Je kunt deze ‘Herfst meet-ups’ vergelijken met de Ronde van Nederland van vorig jaar. Je kunt dus ook weer rekenen op persoonlijke ondersteuning van de helpdesk.
 
Graag jouw feedback op de template businesscase warmtenetten
 
Het ECW heeft in mei van dit jaar de template businesscase warmtenetten op de website gepubliceerd. Wij gaan deze template onderhouden en verder ontwikkelen. Dat doen we op basis van feedback van gebruikers, aanvullende inzichten, verandering van wetgeving en ontwikkelingen in de markt.
Lees meer
 
Lees meer
 
 

Programmadirecteur Jos van Dalen: "We doen om van te leren"
 
 
Ligt PAW op koers? Wat kan en/of moet beter? Na twee jaar Programma Aardgasvrije Wijken maakt programmadirecteur Jos van Dalen de balans op. Hij benadrukt het belang van gedegen kennis vergaren, van een stapsgewijze én verbindende aanpak en het belang om altijd bewoners centraal te stellen.
 
Creatieve participatie-oplossingen in coronatijd
 
 
Hoe hou je de communicatie en participatieprocessen op peil én rekening met de coronamaatregelen? In diverse proeftuinen zijn verschillende creatieve oplossingen bedacht om de contacten met bewoners in de 1,5 meter samenleving warm te houden.
Lees meer
 
Lees meer
 
Eerste werkbare versie van de dataviewer beschikbaar
 
Een aantal weken geleden is de eerste werkbare versie van de Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) gepresenteerd. Dat betekent dat de viewer en de achterliggende data nu voor alle gemeenten beschikbaar zijn via tvw.commondatafactory.nl.
 
Plan van aanpak monitoringssystematiek PAW gereed
 
Bij leren hoort weten wat je doet en wat het oplevert. Het PAW heeft een monitoringssystematiek ontwikkeld die de voortgang van de proeftuinen en het programma in beeld brengt. Daarbij hoort een combinatie van reflectie, feiten en cijfers en een onafhankelijke wetenschappelijke analyse.
Lees meer
 
Lees meer
 
Meedenken over het stappenplan Uitvoeringsplan?
 
Ben jij in jouw gemeente bezig met een uitvoeringsplan om te komen tot een aardgasvrije wijk of buurt? En wil je meedenken over het stappenplan dat het Kennis- en Leerprogramma (KLP) ontwikkelt? Meld je dan aan voor de leerkring Uitvoeringsplan op 5 oktober!
 
Bouwagenda werkt aan een concept voor publieke ontzorging
 
De behoefte aan praktische modellen voor vergaande ontzorging van woningeigenaren groeit. De Bouwagenda ontwikkelt hiervoor op verzoek van BZK een publieke aanpak. De Bouwagenda komt graag in contact met gemeenten die deze ontzorgingsaanpak in een experiment willen uitproberen en doorontwikkelen.
Lees meer
 
Lees meer
 

                    
Overig nieuws
Doe mee aan de Nationale Klimaatweken
                
 
Van 12 oktober tot en met 6 november zijn de Nationale Klimaatweken. Een mooie kans om als organisatie en gemeente te laten zien hoe je helpt Nederland duurzamer te maken. Hopelijk steekt het meer organisaties aan om zich ook in te zetten voor een beter klimaat. Doe mee en zet je proeftuin aardgasvrij en andere duurzame projecten in de etalage tijdens de klimaatweken. Via de link hieronder vind je meer informatie en een handige toolkit.
 
Handreiking Decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten     
 
Er is best veel mogelijk om klimaatbestendig bouwen te regelen in beleid en ruimtelijke plannen. Er wordt door gemeenten nog weinig gebruik van gemaakt omdat vaak niet helder is wat er juridisch kan. Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en het Nationale Adaptatiestrategie-programma waarin rijk, gemeenten, provincie en waterschappen samenwerken, is een praktische handreiking ontwikkeld. Aan de hand van voorbeelden is te zien hoe klimaatadaptief bouwen kan worden geregeld.
 
Buyer Group circulaire nieuwbouw woningen
                              
 
Sta je aan het begin van een nieuwbouwopgave voor woningen of wil je ontdekken wat circulair voor je opgave kan betekenen? Meld je dan aan voor de Buyer Group circulaire nieuwbouw woningen, een initiatief van RVO. In deze Buyer Group profiteer je van kennisdeling en de ontwikkeling van een gezamenlijke marktvisie.
 
Lees meer
Lees meer
Lees meer
 


Bijeenkomsten en webinars
17
sept
  PBL: PBL-bijeenkomst ‘Leren van koplopers’
         
29
sept

  NAT: Webinar ‘Bancaire financiering Aquathermie’
            
 
 
 
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoons-gegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte.

 
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, wordt je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten