Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #16
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 

 
 
Leidraad openbaar

 
Op 3 september 2020 werd de vernieuwde Leidraad gepubliceerd voor gemeenten. De Leidraad is een instrument dat gemeenten helpt bij het opstellen van goed onderbouwde transitievisies warmte en wijkuitvoeringsplannen. Vanaf 24 september is de Leidraad voor iedereen toegankelijk.
 
Meld je aan voor een Herfst meet-up over de Leidraad voor gemeenten
 
Het Expertise Centrum Warmte (ECW) organiseert vanaf 8 oktober vier keer een Herfst meet-up: een online bijeenkomst voor gemeenten over de vernieuwde versie van de Leidraad, hulpmiddel bij het maken van een transitievisie warmte. Je kunt daarbij rekenen op persoonlijke ondersteuning van de helpdesk.
 
Lees meer
 
Lees meer
 
 
 
Meer lezen over de warmtestrategieën (en meer!) in de factsheets
 
Op de website van het Expertise Centrum Warmte (ECW) kun je weer updates van factsheets en enkele nieuwe factsheets vinden. De belangrijkste reden hiervoor is het uitkomen van de vernieuwde versie van de Leidraad deze maand.
 
Infographic over warmtestrategieën Startanalyse aangepast
 
Als je een gebouw van het aardgas af wilt halen, zijn er aanpassingen nodig, zowel in als om het gebouw. Wat verandert er bijvoorbeeld bij een overstap naar een individuele elektrische warmtepomp? En wat betekent dit bij een hogetemperatuurwarmtenet? Dat zie je terug in de vernieuwde infographic.
Lees meer
 
Lees meer
 
 

Het schoolgebouw is een logisch startpunt als je wijken gaat verduurzamen
 
 
Dit najaar komt 40 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die hun schoolgebouwen willen verduurzamen. Basisschool De Zonheuvel in Driebergen profiteerde van de eerdere subsidie Aardgasvrije en Frisse Basisscholen.
 
Eigen rol van raadsleden in de warmtetransitie
 
 
Welke rollen kunnen raadsleden spelen bij de transitie naar aardgasvrije wijken? En hoe kunnen ze die rollen goed invullen? Die vragen staan centraal in een reeks online bijeenkomsten voor raadsleden en griffiers die Platform 31 in samenwerking met onder meer PAW organiseert. In dit artikel lees je de vijf belangrijkste leerpunten tot nu toe.
Lees meer
 
Lees meer
 
Waardevolle inzichten ophalen op de Wadden
  
  
 
Het driedaagse Springtij Forum op Terschelling eind september vormt een ontmoetingsplek voor iedereen die werkt aan de verduurzaming van Nederland. Platform31 heeft Gedragswetenschapper Reint Jan Renes gevraagd wat hij daar eind september als inspirator gaat vertellen.
 

 
Lees meer
 
 


Bijeenkomsten en webinars
29
sept
  Netwerk Aquathermie: Webinar Financiering van een aquathermieproject
         
8
okt

  PAW: Datagedreven herfstupdate DEGO
            
15
okt

  TNO: “Hoe kan de Nederlandse gebouwvoorraad van het gas af?”
            
19-10 okt
  VNG: VNG Juridische 2-daagse
            
 
 
 
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoons-gegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte.

 
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, wordt je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten