Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #17
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 

Selectie tweede ronde proeftuinen aardgasvrij bekend          
 
Minister Ollongren kent aan 19 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van een dorp, wijk of buurt. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 100 miljoen euro.
 
Uitgelicht: Wijnjewoude, Opsterland
                 
 
In 46 proeftuinen wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk, dorp of buurt. Tussen 2018 en 2022 wordt door het hele land ervaring opgedaan. Hoe pak je dat aan, een wijk aardgasvrij maken? In de rubriek ‘proeftuin uitgelicht’ gaan we op zoek naar antwoorden.
Lees meer over de selectie
 
Meer over proeftuin Wijnjewoude
 
Buurkracht deelt lessen voor wijkaanpak
                          
 
“Denk verder dan aardgasvrij in je wijkaanpak en focus op je participatieproces. Dan win je veel meer”, zegt directeur Roel Woudstra van Buurkracht. Voor het Programma Aardgasvrije Wijken bundelde de stichting de drie belangrijkste voorwaarden voor bewonersparticipatie in de energietransitie.
 
Inspiratieboek Energietransitie en gezondheid in kwetsbare wijken
 
De energietransitie kan een mooi onderdeel zijn van een integrale wijkaanpak, waarbij je zowel inzet op gezondheid als aardgasvrij. Het inspiratieboek Energietransitie en gezondheid in kwetsbare wijken geeft voorbeelden en concrete kansen voor verbinding tussen beide opgaven.
Meer over buurkracht
 
Bekijk het inspiratieboek
 
Digitale wijkentour over innovatie in de energietransitie
 
De energietransitie kan een mooi onderdeel zijn van een integrale wijkaanpak, waarbij je zowel inzet op gezondheid als aardgasvrij. Het inspiratieboek Energietransitie en gezondheid in kwetsbare wijken geeft voorbeelden en concrete kansen voor verbinding tussen beide opgaven.
 
Informatie energietransitie beschikbaar op consuwijzer/energietransitie.nl     
 
Op de ConsuWijzer van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), vind je sinds kort informatie over rechten en plichten in de energietransitie zoals bij de komst van een warmtenet. De ACM hoort graag of er informatie mist.
Meer over de wijkentour
 
Meer via Consuwijzer
 

 
 
Regeling EAW nog beschikbaar voor 200 gemeenten
 
De regeling Extern Advies Warmtetransitie is sinds 1 juni beschikbaar voor alle gemeenten. Iedere gemeente kan hiermee aanspraak maken op 20.000 euro om externe expertise in te huren voor de warmtetransitie. Inmiddels heeft het ECW al met zo’n 150 gemeenten gesproken. Dat betekent dat voor zo’n 200 gemeenten nog 20.000 euro beschikbaar is voor de inhuur van warmte-expertise.
 
Vervangende Herfst meet-up op 4 november   
 
De Herfst meet-up van 15 oktober kon helaas niet doorgaan doordat bij enkele medewerkers van de organisatie corona was vastgesteld. Deze sessie over de vernieuwde Leidraad was bedoeld voor gemeenten die in de beginfase zijn van het opstellen van hun transitievisie warmte. Er is een vervangende sessie gepland op woensdag 4 november.
 
Meer over de EAW regeling
 
Meld je aan voor de sessie
 
 
Overig nieuws
Online event over ontzorgen van gebouweigenaren
 
Benieuwd naar wat er allemaal gebeurt op het gebied van ontzorgen van woning- en gebouweigenaren bij het verduurzamen van hun pand? En hoe dit bruikbaar is voor je wijkaanpak aardgasvrij? Schrijf je dan in voor het online event over dit thema op 24 november van 10.00 tot 12.00 uur.
 
Nieuw platform energieparticipatie.nl
 
Nationaal Programma RES heeft onlangs www.energieparticipatie.nl gelanceerd. Dat is een nieuw digitaal platform met informatie over participatie in de energietransitie. Over alles wat van belang is bij het meepraten, meedenken en meedoen bij het opwekken van duurzame energie. Wie betrekt wie bij de plannen en op welk moment? Je vindt er kennis en informatie, maar ook praktijkvoorbeelden en praktische tools. Specifiek voor aardgasvrije wijken bestaat al de handreiking Participatie wijkaanpak aardgasvrij.
 
Storytellingmethode geeft handvatten in Zoetermeer           
 
In Zoetermeer gebruikt de gemeente de storytellingmethode om inzicht te krijgen in de leefwereld van bewoners. De gevonden rode draden worden gebruikt om opgaven, kansen en knelpunten te destilleren voor de verbetering van de leefbaarheid én de transitie naar aardgasvrij.
 
Meld je aan
Lees meer
Lees meer
 


Online bijeenkomsten
5
nov
  Congres Klimaatakkoord decentraal - VNG/IPO/UvW
         
11
nov
  Seminar Financiering vijfde generatie warmtenetten
         
 
 
 
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoons-gegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte.

 
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Als je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht weg te gooien. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.