Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
20 januari 2016
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
Economische missie naar Zuid-Duitsland met minister Lilianne Ploumen
12 t/m 14 april 2016
München en Neurenberg

 
Wilt u zakendoen in Zuid-Duitsland? Ga dan mee met de economische missie met Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Zuid-Duitsland
Zuid-Duitsland (Beieren, Baden-Württemberg en Hessen) is de innovatieve motor van de Duitse economie. Deze regio is goed voor veertig procent van het totale Duitse BBP. De belangrijkste industriesectoren zijn de automobielindustrie, de machinebouw, ICT, elektronische- en optische producten, medische apparatuur  en voedings- en voedermiddelen. Een belangrijk speerpunt van het Beierse innovatiebeleid is de digitalisering van de industrie. Hierbij staan de verbetering van de infrastructuur (breedband), cyber security, R&D, technologietransfer en ondersteuning van start-ups in de digitale sector centraal.

Meer informatie
Programma Aanmelden
   Sluitingsdatum 11 februari 
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Focus op sectoren

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen uit onderstaande sectoren:
 
HTSM
Logistiek
Agri & Food

En met speciale aandacht voor:

Smart industry, cybersecurity, machinebouw, automotive, urban mobility, medische technologie, havenontwikkeling, logistieke dienstverlening, innovatieve voedingsproducten en agro-logistiek

 
Bedrijvenprogramma
De missie biedt een goede gelegenheid voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om de markt in Duitsland te verkennen, bestaande contacten aan te halen en om nieuwe contacten te leggen.

De programma’s voorzien in matchmaking, gekoppeld aan thematische seminars. Daarnaast zullen netwerkactiviteiten en bedrijfsbezoeken worden georganiseerd.

Ten slotte kunnen de missies worden benut om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.
 
 Wat:   Economische missie naar Zuid-Duitsland
 
 Wanneer:   12 t/m 14 april 2016
 
 Waar:   München en Neurenberg
 
 Aanmelden:   Aanmelden is alleen mogelijk via deze hyperlink en kan tot en met 11 februari 2016
 
 Kosten:  
De kosten van deelname aan elk van de missies bedragen € 950 per bedrijf (max. twee deelnemers per bedrijf). Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van de individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening.
 
 Organisatie:     De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het economisch netwerk in Duitsland.
 
 Meer 
 informatie:
  Voor meer informatie over deze economische missie kunt u contact opnemen met Hanneke Bogaerts, tel. 088 602 1253 / 06 46152480 of e-mail hanneke.bogaerts@rvo.nl

 
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
  Aanmelden
Account wijzigen
Afmelden
Doorsturen
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.