Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
13-05-2015
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief Gemeenschappelijk landbouwbeleid,
Gecombineerde opgave en Percelen

Mei 2015
 
        Registreer uw percelen in Mijn percelen, check uw referentiegegevens en vraag dan uw          
        betalingsrechten aan in de Gecombineerde opgave   

 
 
   
Inhoud
Indieningstermijn uitgesteld
  Uitbetaling betalingsrechten
  Nieuwe kortingsperiode
Peildata
Meer informatie
Veelgestelde vragen
Indieningstermijn uitgesteld
De indieningstermijn voor de Gecombineerde opgave is uitgesteld tot en met 15 juni 2015, maar RVO.nl adviseert om toch vóór 15 mei in te dienen. Op 23 april heeft het Gezamenlijke Comité voor directe betalingen positief gestemd over het verlenen van uitstel voor het indienen van aanvragen voor Europese steun. De verlenging heeft alleen betrekking op de datum waarop de opgave ingediend moet zijn. De peildata blijven onveranderd.

RVO.nl adviseert: indienen voor 15 mei
U heeft nu een maand langer de tijd. Echter, wij raden u aan het indienen van uw Gecombineerde opgave niet uit te stellen, maar in te dienen vóór 15 mei. Zeker als u met de opgave ook een aanvraag doet voor één of meer subsidies.
Het tijdig indienen zorgt voor een volledige en snellere afhandeling van uw opgave en uitbetaling van uw betalingsrechten.

Controle
Bij het controleren van de opgaven kijken wij onder meer of twee personen hetzelfde stuk grond opgeven. Om dergelijke gevallen snel te kunnen afhandelen is het belangrijk dat we een zo compleet mogelijk beeld hebben van de percelen en wat hierop is aangevraagd. Dien daarom uw Gecombineerde opgave zo snel mogelijk in.
 
 
  De komende periode kan het erg druk worden op de website bij het bijwerken van uw percelen en het indienen
  van de Gecombineerde opgave. Vooral in de periode in de week voor 15 mei en 15 juni verwachten wij topdrukte.  
  Vermijd drukke momenten en doe uw opgave zo snel mogelijk.
 

 

Terug naar boven

 
   
Uitbetaling betalingsrechten
RVO.nl richt zich in december op het betalen van de basisbetalingspremie aan de ondernemers waarvan alle controles zijn afgerond. Eerst moeten de nieuwe betalingsrechten worden vastgesteld. Betalingen mogen niet gedaan worden voordat alle controles per individuele aanvrager zijn afgerond. Voor andere betalingen dan de basisbetalingspremie gelden voorwaarden die het niet mogelijk maken om in december te betalen, simpelweg omdat er nog eisen zijn die doorlopen tot in het voorjaar 2016. Dit geldt voor een aantal vergroeningseisen. De overige betalingen volgen in de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.
 

Terug naar boven

 
   
 
Nieuwe kortingsperiode
Als u na 15 juni uw opgave indient of wijzigt dan valt de opgave onder de termijnkorting. Deze periode gaat in op 16 juni en eindigt op 10 juli 2015. Let op, de termijnkorting kan in 2015 oplopen tot 4% per werkdag (3% voor het aanvragen van nieuwe betalingsrechten en 1% voor het aanvragen van uitbetalen van de betalingsrechten en de andere subsidieregelingen).
 

Terug naar boven

 
   
 
Peildata
Houd bij het doen van uw opgave rekening met een aantal belangrijke data. Alleen het indienen van de opgave is uitgesteld tot 15 juni, de peildata blijven gelijk. Voor de opgave van uw dieren geldt de situatie op 1 april. Voor percelen is dat 15 mei.

De andere data zijn:
  • Biologische landbouw: 15 mei
  • Dieren en huisvesting: 1 april
  • Tuinbouw onder glas: 15 mei
  • Mest, u geeft de situatie op van 15 mei
  • Ondertekenen private overeenkomst: uiterlijk 14 juni. Dit was 14 mei.
  • Zeggenschap jonge  landbouwer voor extra betaling en aanvraag uit de Nationale reserve: 15 mei
  • Controle starter voor aanvraag uit de Nationale reserve: 15 mei
  • Actieve landbouwer: 15 juni. Dit was 15 mei. Dit betekent dat uw bedrijf als agrarisch bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
  • Graasdierpremie: dieren aanwezig in de periode van 1 januari tot en met 15 mei
Terug naar boven
 
   
 
Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij het invullen of heeft u andere vragen? Kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief). Tot en met 15 mei zijn onze openingstijden verruimd: op werkdagen van 8.30 tot 22.00 uur. Tussen 10.00 en 11.00 uur is het erg druk aan de telefoon. Houd hier rekening mee.
 
Terug naar boven

 
   
 
Veelgestelde vragen

De Gecombineerde opgave is open vanaf 1 april. Op onze website vindt u een aantal veel gestelde vragen en antwoorden die u kan helpen bij het registreren van uw percelen en het doen van de Gecombineerde opgave.
 
 
Terug naar boven

 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Afmelden
 
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.