Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
7 augustus 2017
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
Economische missie naar India
2-5 november 2017
New Delhi – World Food India
 
Wilt u zakendoen in India? Ga dan van 2 t/m 5 november 2017 mee met de (economische) agri-food missie naar India mede in aanwezigheid van de staatssecretaris van landbouw. Deze missie staat in het teken van de World Food India (www.worldfoodindia.in).

Deze missie biedt u de gelegenheid om uw netwerk in India te versterken en te vergroten en geeft u een goed beeld van de mogelijkheden die de Indiase markt biedt. U kunt uw organisatie, producten en diensten bekendheid geven op de Indiase markt en deelt ervaringen met andere Nederlandse ondernemers. Ook kan de Nederlandse overheid eventuele ondernemingsissues voor u aankaarten bij de Indiase autoriteiten.

Voor wie?

Tijdens deze missie ligt de focus op de volgende thema’s:
  • Food
  • Food Processing
  • Supply Chain
Bestemming
De World Food India is een gateway naar de Indiase voedseleconomie en wordt door de Indiase overheid georganiseerd in New Delhi.  Gedurende 3 dagen komen investeerders, fabrikanten, producenten, voedselverwerkers, beleidsmakers en organisaties uit het wereldwijde voedselecosysteem  samen voor netwerkbijeenkomsten, een foodstreet waar producten kunnen worden uitgetest op geschiktheid voor Indiase markt, seminars en workshops. Zie ook https://www.worldfoodindia.in/about


Aanmelden: Kan tot en met 11 september 2017
Kosten: Deelname kost € 950 per bedrijf (maximaal twee deelnemers per bedrijf waarbij elke deelnemer apart moet worden aangemeld). Om de deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren, geldt voor deze specifieke doelgroep een korting van 50 % op de deelnemersbijdrage. Voor extra deelnemers betaalt u
€ 475 per persoon.

Het dienstenpakket dat u hiervoor wordt geboden omvat deelname aan de (collectieve) programmaonderdelen, individuele matchmaking, vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het verblijf in India. Reis- en verblijfkosten en eventuele meerkosten in het kader van de individuele matchmaking (zoals tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.
Contact: Voor meer informatie over deze economische missie neemt u contact op met Maurits Berger, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, tel: 088-0425179 / 06-25641019, e-mail: Maurits.berger@rvo.nl
MEER INFORMATIE   AANMELDEN  
 
 
 


 
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
  Aanmelden
Account wijzigen
Afmelden
Doorsturen
@RVO_Int_Ond
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Internationaal Ondernemen
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.