Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
5 februari 2014
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Agentschap NL is nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Geachte relatie,


U ontvangt dit bericht, omdat wij u willen informeren over de fusie tussen Agentschap NL en Dienst Regelingen. Sinds 1 januari 2014 zijn wij samen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Waarom fuseren
Dienst Regelingen en Agentschap NL zijn beide uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Economische Zaken. Ze leveren diensten op het gebied van duurzaam, innovatief, agrarisch en internationaal ondernemen. De rijksoverheid streeft naar een compacte en efficiëntere rijksdienst. Het samenvoegen van de beide uitvoeringsorganisaties is een logisch gevolg van dat regeringsbeleid.

Wat betekent dit voor u?
Met de fusie ontstaat één organisatie die u een breed aanbod van de overheidsdiensten overzichtelijk aanbiedt. Of het nu gaat om duurzaam, agrarisch, innovatief of internationaal ondernemen, voortaan kunt op één plaats terecht. Onze ambitie daarbij is om zakendoen met ons zo makkelijk en eenvoudig mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk diensten digitaal aan te bieden en door u een scherper beeld te geven van diensten die specifiek voor u interessant zijn.

Praktische zaken
De fusie heeft voor u ook een paar praktische gevolgen. Hieronder hebben wij de belangrijkste bij elkaar gezet.

1. De huidige helpdesk- en contactnummers van het DR-Loket en van Agentschap NL komen te vervallen. Vanaf 1 januari 2014 kunt u met al uw vragen terecht op één nummer 088 0424242.

2. De websites Agentschapnl.nl en DR-Loket worden samengevoegd. Via www.rvo.nl vindt u voortaan alle algemene informatie.

3. De e-mailadressen van Dienst Regelingen en Agentschap NL veranderen per 1 januari. De nieuwe emailadressen zijn opgebouwd uit voornaam.achternaam@rvo.nl. Mailt u naar oude e-mailadressen, dan worden deze automatisch doorgestuurd naar het nieuwe adres.

4. Het Octrooicentrum Nederland is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

5. We ontsluiten onze dienstverlening ook via het digitale ondernemersplein: www.ondernemersplein.nl

Als u meer wilt weten over wat we voor u kunnen betekenen, dan nodig ik u uit om onze website te bezoeken, www.rvo.nl. Ik kijk er naar uit om u ook in de toekomst van dienst te zijn in uw streven naar duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemerschap.


Met vriendelijke groet,

Ab van Ravestein
Directeur Generaal
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal Ondernemen
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Aanmelden
Account wijzigen
Afmelden
Doorsturen
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, word u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten