Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
17 november 2016
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
DuurzaamDoor Festival editie 3
 
Verslag Natuurwerkdag de Hessenpoort
De natuurwerkdag op bedrijventerrein Hessenpoort was een succes. Ondersteund door de zon, een warm vuurtje en een goed verzorgde lunch gingen ongeveer 20 enthousiaste mensen, waaronder een aantal kinderen, aan de slag om het bedrijventerrein natuurlijker en aantrekkelijker te maken.
>
Lees het verslag    
 
Verslag Beleidsbrief Milieu
Op 7 november vond in Leeuwarden de bijeenkomst ‘Beleidsbrief Milieu’ plaats. Deze bijeenkomst was een stakeholderbijeenkomst waar werd gesproken over de rol die de provincie (via een aangescherpt Milieubeleid) kan spelen op thema’s als Duurzame mobiliteit, Duurzame Zorg, Eetbaar Fryslan – korte ketens, Grondstoffenagenda en Fairtrade (eerlijke handel hier en daar).
>
Lees het verslag    
 
Verslag Verspillingsbijeenkomst
Op 7 november vond de DuurzaamDoor Verspillingsbijeenkomst in de Designlab van de Universiteit Twente plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen deelnemers met elkaar aan de slag met de vraag: hoe kunnen Ondernemers en Onderwijs en andere O's gezamenlijk aan de slag om kinderen en jongeren tot 18 jaar bewust te maken van voedsel en in het bijzonder van voedselverspilling?
>
Lees het verslag    
 
Verslag Standplaats Zeeland: Thomas Rau zet Circulaire Economie in Zeeland op de kaart
Standplaats Zeeland: in deze activiteitenreeks komen voor Zeeland relevante maatschappelijke thema’s aan de orde. Dit gebeurt door (inter)nationaal deskundigen van naam in Zeeland uit te nodigen. Op 7 en 8 november was Thomas Rau te gast in Zeeland: visionair, het gezicht van circulaire economie, van energieneutraal en circulair bouwen en de man die in Nederland vooral ook bekend is geworden met zijn bijdragen in de uitzendingen van VPRO Tegenlicht.
>
Lees het verslag    
 
Verslag Stadslandbouw in transitie: Ondernemen en werken in de stadslandbouw
Het ontwikkelcentrum Stadslandbouw organiseerde op 9 november de Conferentie 'Ondernemen en werken in de Stadslandbouw'. Dit deden ze met en bij De Warmonderhof in Dronten, een opleidingsinstituut waar onder andere de MBO-opleiding stadslandbouw wordt gegeven. 130 deelnemers (enthousiaste (aankomende) stadsboeren) bezochten deze gevarieerde dag met een plenair programma en leersessies over diverse initiatieven in Nederland.
>
Lees het verslag    
 
Verslag Nieuwe politiek voor Duurzame Ontwikkeling
Tijdens het Letsgro festival over de toekomst van Groningen werden door NoordenDuurzaam meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Zo organiseerde men op 9 november de bijeenkomst ‘Nieuwe politiek voor duurzame ontwikkeling’. De verwachting was een kleine groep, maar er bleken zelfs 13, zeer geïnteresseerde, mensen mee te doen.
>
Lees het verslag    
 
Verslag Groningen, duurzaamheid via de wijken
Op 11 november vond in samenwerking met ‘Groningen3PO' de bijeenkomst: Groningen, Duurzaamheid via de wijken? plaats. De workshop begon met een korte introductie over de bedoeling van die middag en daarna ging men direct aan de slag. Verdeeld over diverse tafels werd er aan elke tafel een andere vraag over wijkinitiatieven behandeld.
>
Lees het verslag    
 
maandag, 21 november 2016
Expertmeeting: Barrières in de interne organisatie
De transitie naar een duurzame samenleving kent veel projecten, initiatiefgroepen, samenwerkingsvormen, pilots, experimenten etc. Deze initiatieven leiden tot veel mooie resultaten die laten zien dat een duurzame samenleving kan bestaan. Toch blijven de resultaten vaak hangen op het niveau van het project of initiatief zelf. Ontwikkelde kennis, opgedaan in pilots, wordt maar zeer beperkt breder toegepast of structureel door ontwikkeld.
> Lees verder
 
maandag, 21 november 2016
Watereducatie voor jong en oud op kinderboerderijen en in NME Centra
Kinderboerderijen zijn ideale leerplekken om bezoekers, jong en oud, waterbewust te maken. De handreiking 'Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust' van de vereniging GDO is afgelopen voorjaar met veel enthousiasme ontvangen. Op de kinderboerderijen in Gouda en Zevenbergen worden nu aan de hand van een werkboek stappen gemaakt om met laagdrempelige voorbeelden te laten zien wat bezoekers zelf kunnen doen aan duurzaam leven en waterbeheer.
> Lees verder
 
vrijdag, 25 november 2016
De groeiende kracht van regionale netwerken
Op 25 november a.s. wordt vanuit het programma DuurzaamDoor voor de derde keer een landelijke bijeenkomst georganiseerd voor uitwisseling en ontmoeting tussen regionale netwerken voor duurzame ontwikkeling. Deze keer gaat het over met name nieuwe organisatievormen en financieringsmodellen voor regionale netwerken. En er is volop gelegenheid tot gericht uitwisselen, netwerken en leren van elkaar.
> Lees verder
 
vrijdag, 25 november 2016
Congres Groen Kapitaal Noord-Holland
De provincie Noord-Holland nodigt u van harte uit om vrijdag 25 november 2016 deel te nemen aan het congres Groen Kapitaal. Tijdens dit congres kijken we met een andere blik naar natuur: we gaan op zoek naar natuurcombinaties. We hebben een prachtig natuurnetwerk in Noord-Holland, maar ook op het boerenland, langs sloten, in bermen, in de stad of het dorp en op bedrijventerreinen is bijzondere natuur te vinden.
> Lees verder
 
maandag, 23 november 2016
Presentatie samenwerkings-kansen tuincentra & kinderboerderijen/ NME-centra
Op woensdag 23 november 2016 worden bij de Tuinbranche (de koepel van tuincentra en toeleveranciers) de resultaten gepresenteerd van mogelijke samenwerkingen van kinderboerderijen/natuur en milieueducatiecentra en tuincentra rond het thema klimaatadaptatie. Door de inzet op het vergroenen van tuinen, het ontkoppelen van het regenpijpen van het riool, het planten van bomen en aanleggen van gevelbeplantingen worden de negatieve consequenties van de klimaatverandering verminderd.
> Lees verder
 
maandag, 21-25 november '16
Duurzaamheids-
week MBO 1&2

Hoe leer je jongeren om zich oriënteren op de nieuwe economie, hoe stimuleer je jongens en meiden op MBO 1&2 om na te denken over een duurzame wereld? Tijdens de Duurzaamheidsweek van 21 t/m 25 november organiseren alle locaties van Nordwin College contact tussen duurzame ondernemers en studenten. We gaan op excursie, we hebben gastsprekers, jongeren organiseren een duurzame lunch en twee Friese sterren (waaronder Syb van de Ploeg van De Kast) brengen een groene ode op de school in Heerenveen.
> Lees verder
 
vrijdag, 25 november 2016
Slotcongres Energie leren + Stimuleren, ochtendprogramma
Met veel genoegen nodigen IVN Flevoland en Natuur- en Milieufederatie Flevoland u uit voor het Slotcongres “Energie Leren + Stimuleren” op vrijdag 25 november. Het afgelopen 1,5 jaar is veel energie ingezet om bewoners, bedrijven en scholieren in Flevoland uit te dagen om aan de slag te gaan met energievraagstukken. Het ochtendprogramma richt zich op woningeigenaren, kijk op de website voor het volledige programma.
> Lees verder
 
vrijdag, 25 november 2016
Slotcongres Energie leren + Stimuleren, middagprogramma
Met veel genoegen nodigen IVN Flevoland en Natuur- en Milieufederatie Flevoland u uit voor het Slotcongres “Energie Leren + Stimuleren” op vrijdag 25 november. Het afgelopen 1,5 jaar is veel energie ingezet om bewoners, bedrijven en scholieren in Flevoland uit te dagen om aan de slag te gaan met energievraagstukken. Het middagprogramma richt zich op onderwijs, o.a. scholieren presenteren schoolopdrachten over Duurzame energie: leren + stimuleren. Kijk voor het volledige programma op de website.
> Lees verder
 

Colofon
Contactgegevens
Croeselaan 15
Postbus 8242
3503 RE Utrecht
Tel: 088 602 72 10
Aanmelden
Afmelden
Doorsturen
@Duurzaamdoor
DuurzaamDoor
duurzaamdoor.nl/rss-feeds
    
DuurzaamDoor is een interbestuurlijk en interdepartementaal kennisprogramma dat wordt uitgevoerd door het programmabureau DuurzaamDoor (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Centraal staan versterking van competenties voor de groene economie en ontwikkeling van duurzaamheidsnetwerken.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten