Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
8 maart 2016
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Update energielabel woningen - maart 2016

Introductie
Facts&Figures energielabels voor woningen
Nederlands energielabel mag van Europa, geen boete
Verwijderen van energielabels
Verkoopbrochure: Wijziging geldigheidstermijn vervalt
Energielabel aanvragen voor een gebouw met dubbele functies
Terugkoppeling Feedbackbijeenkomst erkend deskundige
Handhaving erkend deskundige
Serviceberichten RVO.nl
Externe berichten
 
 
Introductie
Geachte relatie,

Graag informeren wij u maandelijks over de laatste ontwikkelingen rondom het energielabel voor woningen. U kunt relevante onderwerpen van dit bericht delen met uw leden. Mocht u onze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen stuur dan een e-mail naar klantcontact@rvo.nl onder vermelding van afmelding nieuwsbrief energielabel.
 
Terug naar boven
Facts&Figures energielabels voor woningen
Van januari 2015 t/m 23 februari 2016 hebben 667.947 (unieke) woningeigenaren ingelogd in de webapplicatie waarvan 298.930 een geldig definitief energielabel hebben geregistreerd. Daarnaast zijn er 227.604 energielabels via de Energie-Index geregistreerd.

Terug naar boven
 
Nederlands energielabel mag van Europa, geen boete - 25 februari 2016, Rijksoverheid

De Europese Commissie stopt de procedure waarin werd onderzocht of het Nederlandse energielabel voor woningen wel voldoet aan de Europese regels. Een dreigende boete van 90 miljoen euro per jaar is daarmee van de baan. Lees verder

Terug naar boven

   
 
Verwijderen van energielabels

Eenmaal geregistreerde labels kunnen niet verwijderd worden, noch door een erkend deskundige, noch door RVO.nl. Als een woningeigenaar een wijziging wil doorgeven, bijvoorbeeld vanwege een naderhand geconstateerde fout in het bewijsmateriaal, dan moet hij een nieuw label aanvragen. De woningeigenaar is verantwoordelijk voor het aanleveren van correct bewijsmateriaal (dat de werkelijke situatie in de woning weergeeft). De erkend deskundige is verantwoordelijk voor het beoordelen of een genoemde energiemaatregel daadwerkelijk is uitgevoerd op grond van het aangeleverde bewijsmateriaal en de aannemelijkheid dat de maatregel in betreffende woning daadwerkelijk is uitgevoerd.

Terug naar boven

 
   
Verkoopbrochure: Wijziging geldigheidstermijn vervalt
Voor de erkend deskundigen is er onduidelijkheid wanneer de 5 jaar en bijbehorende criteria nu wel/niet van toepassing zijn. Daarom is de geldigheidsduur van de verkoopbrochure van 5 jaar vervallen (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015).

De verkoopbrochure is als bewijslast geldig als deze voldoet aan de volgende eisen:
  1. In de verkoopbrochure moet het adres of de bouwlocatie van de betreffende woning zijn vermeld.
  2. De kenmerken van de woning moeten helder beschreven zijn in de brochure. Er mag geen onduidelijkheid zijn over de aan- of afwezigheid van bepaalde woningkenmerken. Bij twijfel of onduidelijkheid kan aanvullende onderbouwing nodig zijn.
  3. Ook moet duidelijk zichtbaar zijn wie de verkoopbrochure heeft opgesteld.
  4. In de verkoopbrochure is een overzichtspagina opgenomen waarop alle woningkenmerken zijn vermeld.
  5. De verkoopbrochure is opgesteld en ondertekend door een makelaar die is aangesloten bij een van de brancheorganisaties: NVM, VBO, NVR of Vastgoed Pro.
Overgangsperiode
Vanaf 1 januari 2015 tot 1 februari 2016 is het toegestaan om de verkoopbrochure goed te keuren als de verkoopbrochure niet voldoet aan de vierde eis. Waarom? Geconstateerd is dat niet alle verkoopbrochures in deze periode een overzichtspagina hebben. Inmiddels zijn hierover afspraken gemaakt  met de brancheorganisaties. Hierdoor ontstaat er een bewijslastdocument wat duidelijker en transparanter zal zijn, voor zowel de woningeigenaar als u als erkend deskundige.

Nb.De teksten in de webapplicatie, Handleiding erkend deskundige en FAQ op de handleiding worden hiervoor binnenkort aangepast.

Terug naar boven

 
   
 
Energielabel aanvragen voor een gebouw met dubbele functies
Als een gebouw is gesplitst met twee (of meer) eigen VBO-ID’s, dan kan per VBO-ID een energielabel worden geregistreerd (er zijn dan ook 2 of meer adressen). Als dat níet zo is (dus als er is maar één adres en één VBO-ID), dan is er ook slechts één energielabel mogelijk. Als een van de VBO-ID’s een woning betreft die bij het Kadaster geregistreerd staat, dan heeft de woningeigenaar de keuze: óf hij registreert een label via VEL, óf hij laat (tegen hogere kosten) een EI voor Utiliteitsbouw opstellen (waaruit automatisch een energielabel volgt). Dit is te controleren via https://bagviewer.kadaster.nl

Terug naar boven

 
   
 
Terugkoppeling Feedbackbijeenkomst erkend deskundige
Op 21 januari j.l. vond een feedbackbijeenkomst plaats met 12 erkend deskundigen, georganiseerd door RVO.nl. Tijdens deze bijeenkomst is kort teruggekeken op het eerste jaar met de introductie van het vereenvoudigd energielabel. Vervolgens is vooruitgekeken en zijn enkele verbetersuggesties aangedragen. De belangrijkste punten die naar voren kwamen zijn het waarborgen van een transparant en eerlijk speelveld, dit naar aanleiding van het 0 euro tarief dat een aantal erkend deskundigen hanteren, en de ‘vindbaarheid’ van erkend deskundigen in de webapplicatie. RVO.nl heeft deze aandachtspunten genoteerd en zal deze, waar mogelijk, in komende maanden meenemen bij verbeteringen aan de webapplicatie. De aanwezigen waren positief gestemd over dit initiatief. Bovendien vinden zij het waardevol om onderling ervaringen uit te wisselen met collega-erkend deskundigen. RVO.nl bekijkt of er mogelijk een vervolg gegeven kan worden en is hierover in overleg met de branche organisaties.

Terug naar boven

 
   
 
Handhaving deskundige
RVO.nl voert periodieke controles uit om na te gaan of de erkend deskundigen, die geregistreerd zijn in de webapplicatie, voldoen aan de regels conform het stappenplan, de overeenkomst en algemene voorwaarden. Onlangs zijn er 25 erkend deskundigen geïnactiveerd in de webapplicatie. Uit periodieke controles door RVO.nl blijkt dat zij ondanks meerdere waarschuwingen geen (verplicht) lid zijn geworden van ‘De Geschillencommissie Energielabel’.

ILT zal dit kwartaal starten met het toezicht op de kwaliteit van de beoordeling van het bewijslast van de erkend deskundige.

Terug naar boven

 
   
 
Serviceberichten
Op de website van RVO.nl vindt u de meest actuele informatie op de “Serviceberichten” pagina. Informatie over storingen, onderhoud, inhoudelijke updates etc. over het energielabel zijn hier te vinden. Raadpleeg daarom regelmatig de site. Over enkele maanden zal deze nieuwsbrief verdwijnen.

Terug naar boven

 
   
 
Externe berichten
15 januari 2015: Koopwoningmarkt houdt wind in de rug – NVM Link

Terug naar boven

 
   
Colofon
Vragen?
De helpdesk voor professionals is tijdens werkdagen bereikbaar via
088 042 42 42, kies: optie 4, Energielabel (8.30 - 17.00 uur) of klantcontact@rvo.nl
Afmelden
 
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht wordt u aangeboden door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. RVO.nl verzorgt de implementatie van het definitief energielabel, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.