Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
1 september 2014
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
Economische missie Argentinië, Paraguay, Uruguay met Simon Smits
9 t/m 14 november 2014
Steden: Buenos Aires, Asunción en Montevideo

 
Wilt u zakendoen in Argentinië, Paraguay en Uruguay? Ga dan van 9 t/m 14 november mee met de economische missie naar Argentinië, Paraguay en Uruguay onder leiding van Simon Smits, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen.

Argentinië
Argentinië is een land waar zakendoen niet gemakkelijk is. De regelgeving is ingewikkeld en ondernemers moeten rekening houden met bijvoorbeeld importbelemmeringen. In oktober 2015 kiezen de Argentijnen een nieuwe president. De kans is reëel dat de markt daarna verder opengaat.

Paraguay
Paraguay is een landbouwland in ontwikkeling. Vooral dankzij de landbouwsector groeide de Paraguyaanse economie in 2013 met maar liefst 14 procent. Met de landbouwoogsten groeit de noodzaak voor een betere infrastructuur. Buitenlandse investeerders wordt gevraagd hieraan bij te dragen in publiek-private samenwerkingsconstructies. Daarbij gaat het vooral om de aanleg van wegen, bruggen, havens en het uitbaggeren van de rivier.

Uruguay
Uruguay heeft een relatief kleine, maar stabiele economie. De komende jaren wil men fors investeren in havens en fysieke infrastructuur, waaronder de aanleg van een diepzeehaven. Ook liggen er kansen op het gebied van biobrandstoffen en alternatieve energie

Meer informatie
Programma Aanmelden
Sluitingsdatum 9 september 2014


 
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Focus op sectoren
De focus van deze missie ligt op de kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de volgende sectoren:
 
Agrofood
Infrastructuur/logistiek
Energie

De missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen uit alle sectoren.
 
Programma
Deze missie biedt een uitstekende gelegenheid aan bedrijven om contacten te leggen met potentiele zakenpartners en autoriteiten.
 
Er vindt matchmaking plaats en waar mogelijk worden bedrijfsbezoeken georganiseerd. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen tevens van het bezoek gebruik maken om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.
 
 Wat:  Economische missie naar Argentinië, Paraguay, Uruguay
 
 Wanneer:  9 t/m 14 november 2014
 
 Waar:  Buenos Aires, Asunción en Montevideo
 
 Aanmelden:  Aanmelden is alleen mogelijk via deze hyperlink
 
 Kosten:  De kosten van deelname bedragen € 950,- per bedrijf. Reis- en verblijfskosten en eventuele kosten voor 
 de individuele matchmaking (tolken, individueel transport) zijn voor eigen rekening.
 
 Organisatie:
 De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in samenwerking met het
 ministerie van Buitenlandse Zaken en het economisch netwerk in Zuid-Amerika.
 
 Meer 
 informatie:

 Voor meer informatie over deze economische missie kunt u contact opnemen met Fred van der Meer,
 tel. 088 602 11 20.

 Voor informatie over het programma van directeur-generaal Smits kunt u contact opnemen met
 Marc Hauwert, tel. 070 348 49 08.

 Voor specifieke landbouw-gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met Jochem Porte,
 tel. 070 378 44 28.
 

 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
  Aanmelden
Account wijzigen
Afmelden
Doorsturen
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.