Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
24 september 2014
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
Economische missie naar India met Lilianne Ploumen en Sharon Dijksma
3 t/m 7 november 2014
 
Wilt u zakendoen in India? Ga dan van 3 t/m 7 november mee met de economische missie naar India onder leiding van  Lilianne Ploumen, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken.

Voor meer achtergrondinfo over de Indiase markt zie www.rvo.nl/india

Meer informatie
Programma Aanmelden
   Sluitingsdatum 30 september 
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Focus op sectoren
Tijdens deze missie ligt de focus op de volgende sectoren:


Agri & Food
Water
Life Sciences & Health
Sport (infrastructuur) 

 
Bedrijvenprogramma
Deze missie biedt u de gelegenheid om uw netwerk in India op te bouwen en te vergroten, en geeft u een goed beeld van de mogelijkheden die de Indiase markt biedt. De aanwezigheid van de ministers biedt u een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen.

Afhankelijk van de belangstelling worden voor de verschillende sectoren specifieke programmaonderdelen opgezet en worden B2B afspraken voor u gemaakt. Aan de invulling van deze sectorprogramma's en het officiële programma wordt nu gestalte gegeven.
 
 Wat:  Economische missie naar India met Lilianne Ploumen en Sharon Dijksma
 
 Wanneer:  3 t/m 7 november 2014
 
 Waar:  New Delhi, Mumbai
 
 Aanmelden:  Aanmelden is alleen mogelijk via deze hyperlink en kan tot 30 september 2014
 
 Kosten:  950 euro per bedrijf. Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van de individuele
 matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening.
 
 Organisatie:  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.nl in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse
 Zaken en  het Nederlandse economische netwerk in India (ambassade New Delhi, consulaat-generaal
 Mumbai, NBSO’s in Ahmedabad, Chennai en Hyderabad)
 
 Meer 
 informatie:
 Voor meer informatie over deze missie kunt u contact opnemen met Karin Schipper,  tel. (088) 602 11 46
 of mail Karin.schipper@rvo.nl
 
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
  Aanmelden
Account wijzigen
Afmelden
Doorsturen
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.