Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
2 oktober 2014
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
Economische missie naar Congo en Rwanda met minister Lilianne Ploumen en staatssecretaris Sharon Dijksma
10 t/m 13 november 2014
Steden: Kinshasa en Kigali

 
Wilt u zakendoen in Democratische Republiek Congo (DR Congo) en Rwanda? Ga dan van 10 tot en met 13 november  mee met de economische missie naar Kinshasa en Kigali met Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Sharon Dijksma, Staatssecretaris van Economische Zaken (alleen Rwanda).

DR Congo
DR Congo blijft een van de snelst groeiende economieën op het Afrikaanse continent. Naar verwachting groeit de economie tot 8,7 procent (eind 2014), ruim boven het Afrikaanse gemiddelde van 6 procent.

Klik voor  meer achtergrondinformatie over de Congolese markt op: www.rvo.nl/congo-kinshasa.

Voor deze missie zijn de volgende kansrijke sectoren in DR Congo gedefinieerd:
  • Agribusiness (waaronder zaden, aardappelen, pluimvee, slachterijen)
  • Duurzame energie
  • Infrastructuur, maritiem en havenontwikkeling

Rwanda
Rwanda wil met haar visie 2020, het Singapore van Afrika worden en een hub functie in de regio vervullen. De Rwandese overheid is voortvarend en zet sterk in op verbetering van het investeringsklimaat, de ontwikkeling van de private sector en het aantrekken van buitenlandse investeringen.
Klik voor  meer achtergrondinformatie over de Rwandese markt op: www.rvo.nl/rwanda

Voor deze missie zijn de volgende kansrijke sectoren in Rwanda gedefinieerd:
  • Agribusiness (waaronder zuivel, aardappelen, bloemen en zaden en de verwerkende industrie)
  • Duurzame energie
  • Infrastructuur, bouw (o.a. vliegvelden)

Meer informatie
Programma Aanmelden
   Sluitingsdatum 8 oktober 
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Focus op sectoren

Deelname aan de missie naar DRC en Rwanda staat open voor bedrijven en kennisinstellingen uit alle sectoren. Voor de programmaonderdelen van de missie ligt de focus op bovengenoemde sectoren.

 
Bedrijvenprogramma
Deze missie biedt een uitstekende gelegenheid aan bedrijven en kennisinstellingen om contacten te leggen met potentiële zakenpartners en autoriteiten in de betreffende landen.

Het programma voorziet in collectieve en individuele matchmaking, seminars, trade dinners, netwerkevents en waar mogelijk aansluiting bij gesprekken met relevante bewindspersonen. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen tevens van het bezoek gebruik maken om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van de minister en staatssecretaris. Mogelijk worden er bezoeken op locatie georganiseerd.
 
 Wat:  Economische missie naar naar DR Congo en Rwanda
 
 Wanneer:  10 t/m 13 november 2014
 
 Waar:  Kinshasa en Kigali
 
 Aanmelden:  Tot woensdag 8 oktober 2014 via deze link
 
 Kosten:  De kosten van deelname bedragen € 950,- per bedrijf. Reis- en verblijfskosten en eventuele kosten in
 het kader van de individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening.
 
 Organisatie:  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in samenwerking met het
 ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades in Rwanda en DR Congo.
 
 Meer 
 informatie:
 Voor meer informatie over deze economische missie kunt u contact opnemen met Marianne van Male,
 marianne.vanmale@rvo.nl of bel 088 602 51 58

 
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
  Aanmelden
Account wijzigen
Afmelden
Doorsturen
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.