Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
14 oktober 2014
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
Economische missie naar Vietnam met burgemeester Eberhard van der Laan
7 t/m 11 december 2014

 
Wilt u zakendoen in Vietnam? Ga dan van 7 t/m 11 december mee met de economische missie naar Vietnam, met Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Aanleiding voor deze missie is het verzoek van de Chairman of Peoples Committee Ha Noi aan de gemeente Amsterdam om zijn kennis en kunde te delen met de ambtelijke organisatie van de stad Hanoi. De missie bouwt tevens voort op het officiële bezoek van minister-president Rutte aan Vietnam in juni 2014, waarbij staatssecretaris Dijksma (EZ) en een handelsdelegatie van Nederlandse bedrijven met hem meereisden.

Vietnam
De economie van Vietnam groeit sinds de jaren negentig onafgebroken, waarbij groeipercentages van 7 en 8% niet ongewoon zijn. De wederzijdse handel is sindsdien toegenomen en bedraagt in 2013 ongeveer 2,67 miljard Euro. Een relatie gebaseerd op ontwikkelingssamenwerking heeft plaatsgemaakt voor een relatie van handel en investeringen. Nederland is van alle EU-lidstaten de grootste investeerder in Vietnam en de derde handelspartner. Kijk voor meer achtergrond informatie over de Vietnamese markt op onze landenpagina.

Meer informatie
Programma Aanmelden
   Sluitingsdatum 29 oktober 
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Focus op sectoren

De focus van de missie zal liggen op de kansen in Vietnam in de volgende sectoren:
Agri&Food
Energie
Logistiek
Stedelijke ontwikkeling en duurzame bouw
Water en afvalmanagement

Deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen uit alle sectoren.

 
Programma
De missie staat in het teken van economische diplomatie en matchmaking. Tijdens de ontmoetingen die de officiële delegatie met de overheden in Hanoi heeft, zal de Nederlandse kennis en kunde in de focussectoren gepresenteerd worden. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen tevens van het bezoek gebruik maken om bijvoorbeeld contracten of MoU's te ondertekenen in het bijzijn van burgemeester van der Laan. Ook wordt voor bedrijven een programma in het zuiden van Vietnam georganiseerd.

De deelnemers wordt de gelegenheid geboden om in contact te komen met potentiële Vietnamese (zaken)partners en krijgen een goed beeld van de mogelijkheden die Vietnam te bieden heeft.
Daarnaast worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om hun bestaande zakelijke relaties uit te nodigen voor netwerkevenementen en een handelsdiner in aanwezigheid van Vietnamese hoogwaardigheidsbekleders en bedrijfsleven.
 
 Wat:  Economische missie naar Vietnam
 
 Wanneer:  7 t/m 11 december 2014
 
 Waar:  Hanoi en Ho Chi Minh City
 
 Aanmelden:  Aanmelden is alleen mogelijk via deze link en kan tot 29 oktober 2014
 
 Kosten:  De kosten van deelname bedragen € 950,- per bedrijf/kennisinstelling. Reis- en verblijfskosten en
 eventuele kosten voor de individuele matchmaking (individueel transport, tolken) zijn voor eigen
 rekening.
 
 Organisatie:  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) organiseert deze missie in samenwerking met
 de ministeries van Buitenlandse Zaken, de Gemeente Amsterdam en het economische netwerk in
 Vietnam (de ambassade in Hanoi en het consulaat-generaal in Ho Chi Minh stad).
 
 Meer 
 informatie:
 Voor meer informatie over de economische missie kunt u contact opnemen met Fred van der Meer,
 (088) 602 11 20 of mail fred.vandermeer@rvo.nl
 Voor meer informatie over het programma van burgemeester Van der Laan kunt u contact opnemen met
 Robbin Mulder (070) 348 57 91 of mail robbin.mulder@minbuza.nl

 
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
  Aanmelden
Account wijzigen
Afmelden
Doorsturen
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.