Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
20 oktober 2014
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
Economische missie naar de Verenigde Arabische Emiraten
22 t/m 26 februari 2015

 
Wilt u zakendoen in de Verenigde Arabische Emiraten? Ga dan van 22 t/m 26 februari mee met de economische missie gericht op de veiligheids- en defensie-industrie naar Abu Dhabi onder leiding van minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert. Het bezoek wordt georganiseerd rondom de IDEX defensiebeurs.

VAE
De VAE hoort bij één van de grootste importeurs wereldwijd waar het gaat om defensiesystemen. Volgens het IHS Jane’s Annual Defence Budgets Review zijn vijf van de tien meest snelgroeiende markten in de defensie-industrie Golfstaten. Het defensiebudget van de regio als geheel neemt per jaar met circa 12 procent toe.

Voor meer informatie over de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) kunt u vinden op onze landenpagina van RVO.nl.

Meer informatie
Programma Aanmelden
   Sluitingsdatum 7 november 
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Focus op sectoren

De missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de defensie- en veiligheid gerelateerde industrie.

 
Bedrijvenprogramma
Het programma bestaat onder meer uit collectieve ontmoetingen en waar mogelijk individuele afspraken. Dit biedt u de gelegenheid om contacten te leggen met potentiële (zaken)partners en een goed beeld te vormen van de mogelijkheden die de VAE u te bieden hebben.

De aanwezigheid van Minister Hennis-Plasschaert en haar staf biedt u een unieke kans om contacten te leggen en uit te bouwen. Tijdens de ontmoetingen van de overheidsdelegatie met de autoriteiten, wordt kennis en kunde van de Nederlandse deelnemers gepresenteerd en samenwerkingsvormen onderzocht. Wilt u deelnemen aan het netwerkevenement dan kunt u uw netwerk laten uitnodigen door onze ambassade.
 
 Wat:  Economische missie naar Verenigde Arabische Emiraten
 
 Wanneer:  22 t/m 26 februari 2015
 
 Waar:  Abu Dhabi
 
 Aanmelden:  U kunt zich aanmelden tot 7 november 2014
 
 Kosten:  De kosten van deelname bedragen € 950,- per bedrijf. Reis- en verblijfskosten en eventuele kosten in
 het kader van de individuele matchmaking (tolken en individueel transport)  zijn voor eigen rekening.
 
 Organisatie:  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in samenwerking met de
 ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Defensie, de Nederlandse
 brancheorganisaties NIDV en NAG en de Nederlandse ambassade in Abu Dhabi.
 
 Meer 
 informatie:
 Voor meer informatie over deze economische missie kunt u contact opnemen met Fred van der Meer, tel.
 088 602 11 20 of mail fred.vandermeer@rvo.nl

 
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
  Aanmelden
Account wijzigen
Afmelden
Doorsturen
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.