Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
22 oktober 2014
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
Economische missie naar Georgië met Simon Smits,
directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
14 t/m 16 december 2014
Stad: Tbilisi

 
Wilt u zakendoen in Georgië? Ga dan van 14 t/m 16 december mee met de economische missie naar Georgië onder leiding van Simon Smits, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Georgië
Georgië heeft zich na de Rozenrevolutie in 2003 snel ontwikkeld tot een democratisch stabiel land met forse economische groei. Voor 2014 en 2015 wordt een groei van 5,5 en 6 procent verwacht. Daarnaast heeft een beleid van brede en vergaande economische liberalisatie Georgië een reputatie bezorgd als één van de meest aantrekkelijke landen om handel mee te drijven en in te investeren.

Meer informatie
Programma Aanmelden
   Sluitingsdatum 5 november 
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
Focus op sectoren
Voor deze missie zijn de volgende kansrijke sectoren gedefinieerd die aansluiten bij de ontwikkelingen in Georgië en die mogelijkheden creëren voor Nederlandse bedrijven:

Agri & Food
Energie (toeleveranciers olie & gas)
Tuinbouw en uitgangsmaterialen
Water

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen uit alle sectoren.
 
Bedrijvenprogramma
Deze missie biedt u een unieke kans om kennis en ervaringen met Nederlandse en Georgische ondernemers uit te wisselen. Er is uitgebreid gelegenheid voor (collectieve) matchmaking met potentiële counterparts.

Gedurende deze missie vindt een aantal collectieve activiteiten plaats waarbij de deelnemers geïnformeerd worden over de ontwikkelingen op de Georgische markt. Tijdens een Holland Trade Dinner/Reception, in aanwezigheid van de directeur-generaal en de Nederlandse ambassadeur, bestaat de mogelijkheid uw bestaande zakelijke relaties uit te nodigen en nieuwe contacten te leggen.
 
 Wat:  Economische missie naar Georgië
 
 Wanneer:  14 t/m 16 december 2014
 
 Waar:  Tbilisi
 
 Aanmelden:  Aanmelden is alleen mogelijk via deze hyperlink en kan tot 5 november 2014
 
 Kosten:  De kosten van deelname bedragen € 950,- per bedrijf/kennisinstelling. Reis- en verblijfskosten en
 eventuele kosten voor de individuele matchmaking (individueel transport, tolken) zijn voor eigen
 rekening.
 
 Organisatie:  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) organiseert deze missie in samenwerking met
 het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Tbilisi.
 
 Meer 
 informatie:
 Voor meer informatie over deze economische missie kunt u contact opnemen met Jos Hermsen,
 tel. 088 602 1078 of e-mail jos.hermsen@rvo.nl

 
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
  Aanmelden
Account wijzigen
Afmelden
Doorsturen
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.