Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
1 april 2014
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
Economische missie naar Polen met minister Lilianne Ploumen
23 t/m 26 juni 2014
Steden: Warschau en Poznan

 
Wilt u zakendoen in Polen? Ga dan van 23 t/m 26 juni mee met de economische missie naar Polen met Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze economische missie loopt parallel aan het Staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Warschau en Poznan. De Koning en Koningin nemen aan enkele onderdelen van deze missie deel.

Polen

Polen is een vaak onderschatte handelspartner voor Nederland. De verwachte groei op deze afzetmarkt (38 miljoen inwoners) zal alleen maar toenemen. Polen zal binnen afzienbare termijn het tweede investeringsland binnen de EU zijn. In het algemeen is het Nederlandse bedrijfsleven goed vertegenwoordigd op de Poolse markt. Toch is er voldoende ruimte en zijn er kansen voor met name productiefaciliteiten, het MKB, starters en jonge ondernemers.

Meer informatie
Programma Aanmelden
Sluitingsdatum 23 april


 
Twitter Facebook LinkedIn
Focus op sectoren
Deelname staat uitsluitend open voor bedrijven en kennisinstellingen uit de sectoren:
water
transport/logistiek
agro/tuinbouw
energie
architectuur
 
Bedrijvenprogramma
Het dienstenpakket dat u wordt geboden omvat deelname aan de (collectieve sectorale) netwerkevenementen of matchmaking (voor maximaal 30 bedrijven), vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het bezoek aan Polen.

Deze missie biedt verder een uitstekende gelegenheid aan bedrijven en kennisinstellingen om hun bestaande zakelijke relaties uit te nodigen voor netwerkevenementen in aanwezigheid van de minister. Tevens kan het bezoek worden benut om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van de minister.
 
 Wat:  Economische missie naar Polen
 
 Wanneer:  23 t/m 26 juni 2014
 
 Waar:  Warschau en Poznan
 
 Aanmelden:  Aanmelden is alleen mogelijk via deze hyperlink
 
 Kosten:  De kosten van deelname bedragen € 950,- per bedrijf. Reis- en verblijfskosten en eventuele kosten voor
 de individuele matchmaking (tolken, individueel transport) zijn voor eigen rekening.
 
 Organisatie:  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in samenwerking met het
 ministerie van Buitenlandse Zaken en het economisch netwerk in Polen.
 
 Meer 
 informatie:
 Voor meer informatie over deze economische missie kunt u contact opnemen met Fred van der Meer,
 tel. 088 602 1120.

 
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
  Aanmelden
Account wijzigen
Afmelden
Doorsturen
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.