Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
17 mei 2017
Nederlands Investerings Agentschap voor EFSI
            Nieuwsbrief delen:
NIA gaat ondersteuning bieden bij CEF Blending Call Transport
Er is veel ruimte voor verbetering binnen de Europese transportsector, met name op het gebied van transport- en vervoersverbindingen. Om die reden is de ‘Blending Call’ actief gegaan voor het Connecting Europe Facility (CEF)-programma.
Lees meer
 
 
NIA organiseert rondetafelgesprek voor verduurzaming woningcomplexen
Op 7 april organiseerde NIA in samenwerking met Stroomversnelling een rondetafelgesprek om inzage te krijgen in de financieringsoplossingen voor de verduurzaming van woningcomplexen.
Lees meer
NIA organiseert masterclasses over beoordelen projecten
Vrijdag 7 april heeft NIA voor de tweede keer een masterclass georganiseerd voor medewerkers van decentrale overheden en professionals die de stap moeten zetten van bekostiging en publieke financiering naar het ontwikkelen van business cases en verdienmodellen die zich lenen voor private financiering
Lees meer
 

Adviseur Dick Hagoort legt de inhoud van de presentatie uit

MT-lid Jan Dexel houdt presentatie

 
Presentatie NIA bij Brainport Networking Financials groot succes
Op woensdag 29 maart werd de BNF (Brainport Networking Financials) partnerbijeenkomst gehouden in het nieuwe Student Hotel te Eindhoven. Op de partnerbijeenkomst waren diverse financiële partijen aanwezig vanuit de regio.
Lees meer
PBL-publicatie: Investeringen energietransitie en financierbaarheid
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft 2 mei jl. in samenwerking met NIA een notitie over de benodigde investeringen voor de verduurzaming van de Nederlandse economie uitgegeven. De investeringen zijn nodig om in de pas te lopen met de ambities van het Energieakkoord, de Energie Agenda en de klimaatdoelstellingen van Parijs
Lees meer
 

Warmtepompen

 
PLB presenteert rapport; grote kansen voor Invest-NL
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PLB) presenteerde op 21 maart jl. haar rapport getiteld ‘Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland’. In het rapport wordt naar de toekomst van warmtenetten gekeken. Conclusie: grote potentie voor warmtenetten blijft tot op heden onbenut.
Lees meer
Ondertekening Green Deal voor schonere gemeenten
Een aardgasvrije gemeente: dat is het doel van de Nederlandse overheid om Nederland duurzamer te maken. In maart tekenden verschillende ministers en staatssecretarissen, tezamen met 30 gemeenten, 12 provincies en 5 netbeheerders een Green Deal om de aardgasvrije gemeenten te kunnen realiseren.
Lees meer
 

Bron: gemeente Amsterdam

 
Drie nieuwe subsidieregelingen voor topsector energie
Heeft u projecten binnen de topsector energie en bent u opzoek naar nieuwe subsidies? Op 1 juli 2017 opent RVO.nl 3 nieuwe subsidieregelingen met betrekking tot deze sector.
Lees meer
NIA gaat ondersteuning bieden bij CEF Blending Call Transport
Er is veel ruimte voor verbetering binnen de Europese transportsector, met name op het gebied van transport- en vervoersverbindingen. Om die reden is de ‘Blending Call’ actief gegaan voor het Connecting Europe Facility (CEF)-programma. In samenwerking met de Europese Commissie, RVO.nl en de Europese Investeringsbank (EIB) zal NIA ondersteuning bieden bij het behandelen van verscheidene business cases.

De eisen waaraan het Europese transportnetwerk moeten voldoen zullen in 2030 en 2050 worden aangescherpt; vergroening, multimodaliteit en veiligheid zijn hiervoor de belangrijkste redenen. De CEF Blending Call zal ondersteuning bieden bij de financiering van projecten die hierop een focus hebben.
Deze projecten kunnen betrekking hebben op alle vormen van grensoverschrijdend transport en vervoer: scheepvaart, wegvervoer, luchtvaart en spoorvervoer.

Bij de CEF Blending Call is sprake van een combinatie van subsidie en financiering; de subsidieaanvraag dient gekoppeld te zijn aan financiering, bijvoorbeeld EFSI-financiering. Tijdens de voorbereiding van de subsidieaanvraag dient er al nauw samengewerkt te worden met geldverstrekkers, bijvoorbeeld de EIB en/of private kapitaal- en financieringsverstrekkers. De combinatie van financiering uit meerdere hoeken – een wijze van financiering die vanuit de Europese Commissie steeds meer wordt toegepast - is kenmerkend voor een blending call.

In 2016 bleek CEF Transport al een groot succes: over 195 Europese projecten werd een totaal van €6,7 miljard aan financiering uitgekeerd; 18 van deze partijen kwamen uit Nederland. De Nederlandse projecten hadden een substantiële focus op duurzaamheid en innovatie.

Waar kan NIA u bij helpen?
  Mocht u een project hebben waarbij de focus ligt op de transport- en vervoersverbindingen en bent u geïnteresseerd in de subsidieregeling van CEF Transport, dan kunt u meer informatie vinden op de website van RVO.nl. Zie daarvoor deze link: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/cef-transport/cef-blending-call 
    
  Mocht u vragen hebben betreffende de financieringsaanvraag of als u hulp nodig heeft met het schalen van uw project, dan staan de adviseurs van NIA paraat om u van antwoorden en hulp te voorzien.
   
  Aanmeldingen kunnen tot 14 juli 2017 worden ingediend bij RVO.nl; op 30 november 2017 vindt de tweede sluitingsdatum plaats. De minimale projectomvang bedraagt €10 miljoen.


Naar boven
       
 
NIA organiseert rondetafelgesprek voor verduurzaming woningcomplexen
Op 7 april organiseerde NIA in samenwerking met Stroomversnelling een rondetafelgesprek om inzage te krijgen in de financieringsoplossingen voor de verduurzaming van woningcomplexen. Aanwezig waren specialisten van verschillende banken en gemeenten, private partijen en medewerkers van verschillende ministeries.

Stroomversnelling is een brede markt-gedragen coalitie van partijen die gezamenlijk hun schouders onder de energietransitie willen zetten. Het doel: het ontwikkelen van herhaalbare oplossingen voor de verduurzaming van woningcomplexen. Het zogeheten ‘nul op de meter’ principe is hierbij een belangrijk onderdeel. Bij nul op de meter wekt een complex minimaal evenveel energie op als dat het daadwerkelijk gebruikt. NIA heeft vaker gewerkt aan nul op de meter-projecten, waardoor de deskundigheid van NIA goed van pas kwam.

Stroomversnelling werkt al circa 2 jaar aan een aantal pilots. Om het concept op grote schaal realiseerbaar te maken is het van belang dat de financieringsoplossingen goed in kaart worden gebracht, waarbij de expertise van NIA een belangrijke rol speelt.

Om tot de kern van de problemen te komen is er gekeken naar een drietal casussen met afwijkende problemen in Apeldoorn (180 woningen), Assen (28 woningen) en Rotterdam (20 woningen).
De belangrijkste bevindingen waren de noodzaak van financieringsoplossingen voor leningen met een doorlooptijd van meer dan 15 jaar. NIA zal met de verschillende gemeenten rond de tafel gaan zitten om aan de hand van concrete casussen tot oplossingen te komen, zoals het uitwerken van varianten voor een waarborgfonds. De operationele uitvoering krijgt hierbij ook aandacht.

Een vervolgbijeenkomst tussen NIA, Stroomversnelling en andere betrokken partijen wordt gepland.

Naar boven
       
 
NIA organiseert masterclasses over beoordelen projecten
Vrijdag 7 april heeft NIA voor de tweede keer een masterclass georganiseerd voor medewerkers van decentrale overheden en professionals die de stap moeten zetten van bekostiging en publieke financiering naar het ontwikkelen van business cases en verdienmodellen die zich lenen voor private financiering. De rol van de overheid is in de afgelopen jaren sterk veranderd, zo ook voor de professionals die projecten moeten beoordelen. Er wordt meer van hen gevraagd: kennis van risico’s, kasstromen en instrumenten en hoe deze te bewaken zijn nagenoeg onmisbaar. Mede op verzoek van decentrale overheden wil NIA de betrokken professionals ondersteunen en heeft daarvoor de zogeheten masterclass ontwikkeld: een eendaagse training die moet helpen bij het inschatten van risico’s en het beter begrijpen van de begrippen uit de financiële wereld.

Door middel van een presentatie en een casus konden de professionals inzicht krijgen in de ins en outs van projectaanvragen en -beoordelingen. En met succes: de verschillende masterclasses zijn goed ontvangen. De professionals werden uitgedaagd om initiatief te tonen en zelf aanvullingen te geven bij de casus. Ook werden de masterclasses op een informatieve, informele manier gepresenteerd waardoor de positieve sfeer tot zijn recht kwam.

Voor NIA waren het ook zeer leerzame momenten; de inbreng van de professionals bracht veel inzicht in de financiële kennis van de professionals. Tevens toonde het de problemen waar de professionals tegenaan lopen bij het beoordelen van een project.

NIA zal in de nabije toekomst met provincies en regio’s door heel Nederland nog een aantal masterclasses geven.

Naar boven
       
 
Presentatie NIA bij Brainport Networking Financials groot succes
Op woensdag 29 maart werd de BNF (Brainport Networking Financials) partnerbijeenkomst  gehouden in het nieuwe Student Hotel te Eindhoven. Op de partnerbijeenkomst waren diverse financiële partijen aanwezig vanuit de regio. De agenda bestond uit een welkom in de hal van het Student Hotel gevolgd door een drietal presentaties van ondernemers en NIA.

Namens NIA gaf Jan Dexel een presentatie over de verschillende transities in de economie en innovatie golven. Waar eerder transities langer duurden, is er nu een trend van snelle innovaties met substantiële economische impact. Een slimme aanpak van het bedrijfsleven, kennis-, R&D-spelers en de overheid is daarbij nodig. Door deze veranderingen is er een transitie te zien van een managerial economy die zich verplaatst in een entrepreneurial economy. De beschikbaarheid van financiering in de vorm van venture capital is in een dergelijke entrepreneurial economy steeds belangrijker.
Uiteindelijk kon er geconcludeerd worden dat Europa nog steeds achterloopt op het gebied van venture capital in vergelijking met Noord-Amerika en andere innovatiehubs. Hierdoor zijn er nog vele kansen die aangegrepen kunnen worden.

Verdere presentaties werden gegeven door Bernard Gosselink, CFO van CTOUCH. CTOUCH heeft een speciale focus op Smart Boards voor educatieve en zakelijke doeleinden. De presentatie gaf inzicht in hoe CTOUCH zijn positie op de markt heeft weten te bemachtigen tussen de grote concurrenten.

De derde presentatie werd gegeven door Hans Brons, CEO van NEMO Healthcare. NEMO Healthcare is een bedrijf dat een pleister heeft uitgevonden voor zwangere vrouwen waarmee de spiersignalen van de foetus geregistreerd kunnen worden. Het voordeel van deze pleister is dat het in tegenstelling tot de traditionele methodes die nu gebruikt worden comfortabeler is en het nauwkeuriger data kan verzamelen.
Een belangrijk punt waar NEMO Healthcare tegenaan liep waren de problemen op het gebied van licenties en de restricties omtrent de medische sector.

NIA blikt terug op een succesvolle bijdrage in een nuttige en drukbezochte netwerkbijeenkomst.

Naar boven
       
 
PBL-publicatie: Investeringen energietransitie en financierbaarheid
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft 2 mei jl. in samenwerking met NIA een notitie over de benodigde investeringen voor de verduurzaming van de Nederlandse economie uitgegeven. De investeringen zijn nodig om in de pas te lopen met de ambities van het Energieakkoord, de Energie Agenda en de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Met de transitie naar een vergaande CO2-arme samenleving gaan investeringen in het energiesysteem gepaard. Een deel van die investeringen valt onder de zogenoemde non-mainstream investeringen, waarvoor specifieke uitdagingen met impact op de ontwikkeling en financierbaarheid bestaan. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld onvolwassenheid van de technologie of gebrek aan schaal. In de notitie is de investeringsomvang beschreven en een inschatting gemaakt van het aandeel daarvan dat op dit moment onder non-mainstream investeringen valt.

De gemiddelde jaarlijkse investeringen (totaal) 2020-2040 bedragen tussen de €25 - 30 miljard waarvan meer dan de helft non-mainstream investeringen in de gebouwde omgeving, industrie en transport zijn; sectoren waar NIA werkt aan de totstandkoming van de financieringsoplossingen.

  De gehele notitie kunt u vinden op de website van het Planbureau voor de Leefomgeving. Klik daarvoor hier:
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-investeringen-energietransitie-en-financierbaarheid-2900.pdf


Naar boven
       
 
PLB presenteert rapport; grote kansen voor Invest-NL
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PLB) presenteerde op 21 maart jl. haar rapport getiteld ‘Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland’. In het rapport wordt naar de toekomst van warmtenetten gekeken. Conclusie: grote potentie voor warmtenetten blijft tot op heden onbenut.

In het rapport valt onder andere te lezen dat de huidige warmtenetten, die doorgaans slechts 1 warmteproducent hebben, niet geschikt zijn voor de toekomst. Eén van de redenen hiervoor is dat het niet inspeelt op de markt. In de toekomst zullen meerdere producenten warmtenetten leveren aan verschillende soorten afnemers.

Geothermie biedt veel perspectief. Geothermie is rijkelijk aanwezig in Nederland. Het vinden van projectontwikkelaars, projecteigenaren en financiers voor deze projecten is dan ook van belang.

In augustus 2016 is NIA begonnen met het geothermieproject, met als doel financieringsvoorstellen uit te werken samen met banken en verzekeraars. In een aantal rondtafelgesprekken omtrent bodemenergie zijn kennis en financieringsissues uitgewisseld die nu door NIA worden ingezet om een aantal geothermieprojecten van projectontwikkeling naar investering en financiering te brengen.

In het rapport wordt ook verwezen naar het toekomstige Invest-NL als oplossing: Invest-NL kan in staat zijn om risicodragend kapitaal en financiering beschikbaar te stellen. Dit is volgens het rapport een van de oplossingen die moet bijdragen aan een Nederland dat warmtenetten beter benut.

  Voor het volledige rapport, zie:
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-toekomstbeeld-klimaatneutrale-warmtenetten-in-nederland-1926.pdf


Naar boven
       
 
Ondertekening Green Deal voor schonere gemeenten
Een aardgasvrije gemeente: dat is het doel van de Nederlandse overheid om Nederland duurzamer te maken. In maart tekenden verschillende ministers en staatssecretarissen, tezamen met 30 gemeenten, 12 provincies en 5 netbeheerders een Green Deal om de aardgasvrije gemeenten te kunnen realiseren.

December 2016 presenteerde het kabinet de Energieagenda; de route die het kabinet wilt nemen om in 2050 tot een CO2-arme samenleving te komen. Met de ondertekening van de Green Deal is nu de eerste grote stap gezet.
Dankzij de ondertekening van de Green Deal kunnen de betrokken gemeenten hun huizen op een schonere en efficiëntere manier verwarmen: een kans voor 7.000.000 huishoudens.

Minister Kamp (Economische Zaken): “Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt.”

Een grote noodzaak ligt vooralsnog in het bewustmaken; veel mensen zijn niet op de hoogte van het belang van aardwarmte. Een huis van aardgas laten overschakelen naar een schoner alternatief is geen gemakkelijke opgave; het is belangrijk dat de burger bewust wordt van het belang van schonere alternatieven. Hier ligt voor de overheid, provincies en gemeenten nog een grote taak.

NIA werkt met decentrale overheden de mogelijke rol voor warmtebedrijven hierbij uit.

Als start heeft de eerste gemeente zich al uitgesproken: de gemeente Amsterdam heeft als doel om in 2018 10.000 woningen aan te wijzen die zullen worden omgezet naar gasvrij.

  Voor het hele artikel op de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/nieuws/2017/03/08/ondertekening-green-deal-aardgasvrije-wijken-eerste-concrete-stap-na-energieagenda


Naar boven
       
 
Drie nieuwe subsidieregelingen voor topsector energie
Heeft u projecten binnen de topsector energie en bent u opzoek naar nieuwe subsidies? Op 1 juli 2017 opent RVO.nl 3 nieuwe subsidieregelingen met betrekking tot deze sector.

Waterstof
Waterstof is een energievorm die bij kan dragen aan een klimaatneutraal energiesysteem. Om deze energievorm te motiveren zal de subsidieregeling Waterstof openen. Als u een innovatief project heeft met waterstof als energiedrager en als de innovatie zorgt voor o.a. lagere kosten en betere efficiëntie, dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidieregeling waterstof. De sluitingsdatum is 7 november 2017 en het subsidieplafond bedraagt €750.000,-

Caron Capture, Utilisation and Storage (CCUS)
De afvang, transport en opslag van CO2 is voor Nederland bijzonder kansrijk; de structuur van de Nederlandse energie- en industriesector is veelbelovend en er is veel kennis in Nederland op dit terrein. Gecombineerd met de hergebruik van CO2 kan CCUS minstens 20% van de benodigde reductie behalen. Om deze redenen zal de CCUS-subsidie openen.
Mocht uw innovatieve project hergebruik van CO2 bevorderen en / of kosten verlagen, de energie-efficiency verhogen én de veiligheid vergroten van afvang, transport en opslag van CO2, dan kunt u in aanmerking komen voor de CCUS-subsidie. De sluitingsdatum is 31 oktober 2017 en het subsidieplafond bedraagt €1 mln.

Demonstratie energie-innovatie (DEI)
De DEI draagt bij aan de economische (groene) groei in Nederland en is bedoeld voor ondernemers met een energie-innovatief project met verkoopmogelijkheden in het buitenland. Als u een innovatief project heeft dat niet alleen verkoopmogelijkheden biedt in het buitenland maar ook de werkgelegenheid in Nederland bevordert, dan kunt u in aanmerking komen voor de DEI-subsidie. Let wel op dat de toepassing al in de praktijk toepasbaar moet zijn (klaar voor gebruik).

De uiteindelijke sluitingsdatum en het subsidieplafond zijn nog niet bekend.

  Mocht u geïnteresseerd zijn in een van deze regelingen, dan kunt u meer lezen op de website van RVO.nl. Zie ook de volgende link:
http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/subsidieregelingen-waterstof-ccus-%C3%A9n-dei-openen-1-juli


Naar boven
       
 
Colofon
Contactgegevens
Nederlands Investerings Agentschap
Gustav Mahlerplein 117
1082 MS Amsterdam
Deze nieuwsbrief bieden
wij u aan in opdracht
van het Nederlands Investerings Agentschap.
Aanmelden
Afmelden
Doorsturen
RSS

 


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.