Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
10 juli 2017
Nederlands Investerings Agentschap voor EFSI
            Nieuwsbrief delen:
NIA presenteert ETFF bij VNO-NCW
Op 19 mei presenteerde NIA samen met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) de ‘Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF)’. De dag mag officieel een succes genoemd worden; ruim 150 geïnteresseerden kwamen op de presentatie af.
Lees meer
 

Foto: Jurgen Geelhoed van NIA aan het woord

Foto: NIA bij de VNCI

 
NIA bemant themahoek bij jaarevent VNCI: we moeten innoveren en investeren
Op 1 juni gaf de Vereniging van de Nederlandse Chemie Industrie (VNCI) zijn jaarevent; een jaarlijks terugkomende netwerk- en leermiddag voor specialisten en geïnteresseerden binnen de chemie industrie in de Fokkerterminal in Den Haag. NIA was bij dit event aanwezig onder het motto ‘financiering van de toekomst’.
Lees meer
NIA presenteert bij PE Summit 2017: de valley of death
Het Private Equity Summit (PE Summit) 2017 was ook dit jaar een groot succes; 220 investeerders waren op 7 juni aanwezig om te praten over de kansen en gevaren omtrent PE-investeringen. Namens NIA was Jan Dexel aanwezig om te spreken over de ‘valley of death’: wat zijn de grootste gevaren voor start-ups tijdens de meest risicovolle momenten dat zij financiering nodig hebben.
Lees meer
 

Foto: Jan Dexel van NIA aan het woord.

Foto: Wetsus Academy in Leeuwarden, Friesland

 
NIA helpt studenten vat te krijgen op financiële haalbaarheid studenten
Op 29 juni presenteerde een internationale groep studenten van de Wetsus Academy hun projecten ‘water project using the principles of the circular economy’. NIA was gevraagd om op deze dag een presentatie te geven over de financieel-economische overwegingen bij dergelijke projecten en een oordeel te geven over de financiële haalbaarheid van de gepresenteerde projecten.
Lees meer
Minister Kamp spreekt over voortgang Invest-NL
Demissionair minister Henk Kamp (ministerie van Economische Zaken) heeft de tweede kamer ingelicht over de stand van zaken betreffende Invest-NL. Op 30 juni jl. stuurde hij een brief naar de kamer waarin hij vermeldt te streven naar een Invest-NL i.o. vanaf 1 januari 2018.
Lees meer
 
 
Banken: Invest-NL voor een innovatief financieringslandschap
Banken en pensioenfondsen hebben de handen in één geslagen en een brief naar het kabinet gestuurd met daarin een belangrijk verzoek: help mee de energietransitie van Nederland mogelijk te maken, mede met hulp van Invest-NL (i.o.).
Lees meer
NIA presenteert ETFF bij VNO-NCW
Op 19 mei presenteerde NIA samen met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) de ‘Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF)’. De dag mag officieel een succes genoemd worden; ruim 150 geïnteresseerden kwamen op de presentatie af. 'U vindt de belangstelling groot? Ik vind het nogal meevallen. Er is meer dan 100 miljoen euro te halen!' grapte Hans de Boer van VNO-NCW, terwijl elke stoel in de grootste ruimte was gevuld.

Het eerste woord was daarna aan Jurgen Geelhoed van NIA. Hij sprak over het ‘hoe en waarom’ omtrent ETFF: het belang van ETFF voor de samenleving en hoe ETFF kan bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs. Ook sprak hij over de rol van NIA die de aanvragen in behandeling zal nemen, over de eisen waaraan een ETFF-aanvraag moet voldoen en hoe deze is opgebouwd.

Vervolgens werd het woord gegeven aan Edwin van Veenhuizen vanuit BNG Bank. BNG Bank, als verstrekker van de achtergestelde leningen, richt zich al geruime tijd op duurzaamheid: ETFF sluit hier goed bij aan.

Het enthousiasme waarmee met naar Den Haag was gekomen kwam pas echt tot zijn recht tijdens de vraag- en antwoordsessie. Een uur lang stelde men vragen over de werking van de achtergestelde leningen, stelde men specifieke sectoren / ondernemingen voor als mogelijke gegadigden voor een ETFF-lening en had men vragen over de toegevoegde waarden van ETFF voor het klimaatakkoord van Parijs.
Toen het uur rond was verplaatste de discussie zich naar de borreltafel, waar er nog enthousiast werd nagepraat over de mogelijkheden van ETFF.

Over ETFF
De overheid stimuleert investeringen in ‘onvolwassen’ deelmarkten binnen de energietransitie met de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF). Voorbeelden van deze deelmarkten zijn aardwarmte, energiebesparing, energieopslag en biomassa. Met de ETFF kunt u in aanvulling op het eigen vermogen een achtergestelde lening krijgen die gegarandeerd wordt door de staat. Dit kan u helpen om de financiering rond te krijgen, waardoor uw project kan worden gerealiseerd.


Meer informatie: https://www.nederlandsinvesteringsagentschap.nl/project
Of stuur een mail naar ETFF@nia-nl.nl

Naar boven
       
 
NIA bemant themahoek bij jaarevent VNCI: we moeten innoveren en investeren
Op 1 juni gaf de Vereniging van de Nederlandse Chemie Industrie (VNCI) zijn jaarevent; een jaarlijks terugkomende netwerk- en leermiddag voor specialisten en geïnteresseerden binnen de chemie industrie in de Fokkerterminal in Den Haag. NIA was bij dit event aanwezig onder het motto ‘financiering van de toekomst’.
Mark Williams, voorzitten van de VNCI zei hierover dat ‘we moeten innoveren en investeren’.

En interesse was er voor innoveren en investeren. Met 400 aanmeldingen was het jaarevent druk bezocht. Alles stond in het thema van ‘de fabriek van de toekomst’: wat zal de toekomst bieden voor de chemie industrie.
Het milieu blijft natuurlijk een belangrijke uitdaging voor deze sector. Williams zei hierover dat “we de lat hoog moeten leggen, we kunnen dit niet alleen. Ik kijk daarom ook uit naar de samenwerking met een nieuwe, ambitieuze regering.”

Het doel voor NIA was om in gesprek te gaan met projecteigenaren over en het in kaart brengen van financieringsproblemen bij chemieprojecten. Ook was dit een mooi moment om projecteigenaren te vertellen over de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF).
Duidelijk was te zien dat er behoefte was aan meer informatie. NIA zal om die reden met een aantal projecteigenaren in gesprek gaan om hier een beter beeld over te creëren.

Mark Williams: “Het gaat goed met de chemische industrie in Nederland, maar het is van groot belang dat we nu innoveren en investeren om deze positieve trend vol te houden. Het duurt niet lang meer voordat er extra chemische producten vanuit de nieuw gebouwde productiecapaciteit in het Midden-Oosten en de VS op de markt komen. Daar moeten we ons op voorbereiden. Op de wereldmarkt bieden we dan de meeste duurzame en innovatieve producten. Zo zorgen we ervoor dat we dé exportkampioen worden. Om dit te bereiken moeten bedrijven en overheid de handen ineenslaan en samen zorgen voor de beste uitgangspositie."

Het complete verslag staat op website van de VNCI

Naar boven
       
 
NIA presenteert bij PE Summit 2017: de valley of death
Het Private Equity Summit (PE Summit) 2017 was ook dit jaar een groot succes; 220 investeerders waren op 7 juni aanwezig om te praten over de kansen en gevaren omtrent PE-investeringen. Namens NIA was Jan Dexel aanwezig om te spreken over de ‘valley of death’: wat zijn de grootste gevaren voor start-ups tijdens de meest risicovolle momenten dat zij financiering nodig hebben.

In het Rosarium in Amsterdam trapte Stage Entertainment-RvC voorzitter Justin Spee af. Spee sprak over CVC Capital Partners, die een belang van 60% in Stage Entertainment heeft en dankzij dat belang de winstcijfers zag stijgen. Ivo Lurking van CVC Capital Partners sprak hier ook met lof over.

Daarna werden er vele masterclasses gegeven en werden er presentaties gehouden, zo ook door NIA. Jan Dexel boog zich samen met een Engelstalig panel over de vraag hoe start-ups de risicovolle fases kunnen doorkomen en de zogeheten ‘valley of death’ kunnen vermeiden. Ook de grote problemen die op het pad kunnen komen voor PE-investeerders kwamen aan bod. Belangrijkste bespreekpunt was de vraag wat start-ups moeten doen als ze meer financiering nodig hebben dan ‘angel investeerders’ en overheidssubsidies kunnen bieden.

De dag werd afgesloten met een discussie tussen journalisten en investeerders onder het motto: ‘rentmeesterschap of woekeraar’. Vele discussiepunten kwamen langs, zoals de vraag: ‘Ligt de schuld van de ondergang van een bedrijf niet altijd aan een PE-investeerder, maar ook wel eens aan slecht management en incompetente bestuurders?’

NIA kijkt terug op goede gesprekken en een zeer goed ontvangen masterclass.

Naar boven
       
 
NIA helpt studenten vat te krijgen op financiële haalbaarheid studenten
Op 29 juni presenteerde een internationale groep studenten van de Wetsus Academy hun projecten ‘water project using the principles of the circular economy’. NIA was gevraagd om op deze dag een presentatie te geven over de financieel-economische overwegingen bij dergelijke projecten en een oordeel te geven over de financiële haalbaarheid van de gepresenteerde projecten.

Deze dag werden er vier water-gerelateerde projecten gepresenteerd, die allemaal een focus hebben op verschillende plaatsen in de wereld. Deze projecten waren:
  • Drinkwatervoorziening in Mumbai, waarvoor een optimalisatieslag werd ontwikkeld waardoor de kosten voor de burger en de maatschappelijke belasting naar beneden kunnen;
  • Een combinatie van afvalwaterzuiveringsproject met irrigatiesystemen voor greenhouses nabij Nairobi. Hierdoor is energie en irrigatieoptimalisatie te realiseren;
  • Een combinatie van olijfolieraffinage en een zuivelfabriek waarbij het afvalwater gecombineerd wordt tot een effluent dat biogas opwekt voor energie, waardevolle fenolen geëxtraheerd kunnen worden voor de cosmetica en voedingsindustrie;
  • Een Spaans project waarbij ook de combinatie van agricultuur en afvalwater gezocht wordt om de ‘watervoetafdruk’ te reduceren.
Alle aandacht ging bij de projecten duidelijk uit naar de (milieu)technische aspecten van de circulariteit. Het is interessant om te zien dat de studenten hun creativiteit de vrije loop hebben gelaten en tot heel interessante oplossingen zijn gekomen. De financieel-economische haalbaarheid blijkt voor deze studenten nog een lastige stap.
Hierna volgde de presentatie van Coert Petri van Waterschap Rijn en IJssel, gericht op de technische doorontwikkeling van projecten met een circulaire karakter en Wouter Verster namens NIA met de presentatie ‘Considerations on Circular Business Models’.

In de presentatie werd aandacht besteed aan de opbouw van een project/bedrijfsplan waarbij de nadruk ligt op de veranderende bedrijfsmodellen in de circulaire economie. Dit vraagt eveneens creativiteit in de benadering. De nadruk lag hierbij natuurlijk op implicaties voor kasstromen en hoe deze te optimaliseren en borgen. De studenten vonden dit een ‘eyeopener’ en waren duidelijk geïnteresseerd. Ook de course director gaf aan de benadering zo interessant te vinden dat overwogen wordt dit aspect toe te voegen aan het curriculum.

In navolging van de masterclasses zoals NIA deze in de verschillende regio’s heeft gegeven zien we dat ook in het onderwijs belangstelling is voor het uitwerken van bedrijfsplannen en de toetsing op haalbaarheid. NIA kan door zijn expertise ook ondersteuning geven waar het gaat om kennisoverdracht op dit terrein, waardoor financiële parameters vanaf de ideeënfase ingebed worden in een project en daarmee de slagingskans wordt vergroot.

Naar boven
       
 
Minister Kamp spreekt over voortgang Invest-NL
Demissionair minister Henk Kamp (ministerie van Economische Zaken) heeft de tweede kamer ingelicht over de stand van zaken betreffende Invest-NL. Op 30 juni jl. stuurde hij een brief naar de kamer waarin hij vermeldt te streven naar een Invest-NL i.o. vanaf 1 januari 2018. Als er voor die tijd een urgente financiering plaats moet vinden dan zal dit, in een enkel geval, al gefinancierd kunnen worden. Hier zal dan rekening worden gehouden met de Comptabiliteitswet en het staatssteunkader.

In de afgelopen Voorjaarsnota was te lezen dat Invest-NL middelen vrijgemaakt voor het intensiveren van de ontwikkelactiviteiten die momenteel door NIA en FMO NL Business worden uitgevoerd. NIA zal uiteindelijk overgaan in Invest-NL en is momenteel druk bezig om de overgang naar Invest-NL i.o. soepel te laten verlopen.

Over Invest-NL
Invest-NL wordt opgericht om investeringen te stimuleren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen. Het ondersteunt de ontwikkeling van projecten en bedrijven. Invest-NL zorgt dat projecten financierbaar worden door private financiers. Ondernemers kunnen via Invest-NL terecht bij één loket voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma's.

Meer informatie kunt u lezen in de kamerbrief van 30 juni 2017

Naar boven
       
 
Banken: Invest-NL voor een innovatief financieringslandschap
Banken en pensioenfondsen hebben de handen in één geslagen en een brief naar het kabinet gestuurd met daarin een belangrijk verzoek: help mee de energietransitie van Nederland mogelijk te maken, mede met hulp van Invest-NL (i.o.).

De brief is op 28 juni naar de kamer gestuurd. In de brief, getekend door dertien verschillende partijen, worden initiatieven geopperd over hoe de sector beter met het (nieuwe) kabinet kan samenwerken. Voorbeelden hiervan zijn concrete CO2-doelstellingen, het beëindigen van subsidies op fossiele brandstoffen en een hogere CO2-prijs. Ook Invest-NL wordt aangewezen als een kans:
“Deze ambities gedijen het beste als de overheid, het bedrijfsleven en de financiële sector de handen ineen slaan.”

De brief sluit aan bij het klimaatakkoord, wat in 2015 in Parijs is ondertekend. Ook gaat de brief in op de wensen van demissionair EZ-minister Henk Kamp: “Naast onze bijdrage aan het doel om in 2023 alle kantoorpanden in Nederland tenminste van energielabel C te voorzien, zoals de wetgever vraagt, willen we ook particuliere huizenbezitters actief ondersteunen om zelf flinke stappen te kunnen zetten."

De brief sluit af met de namen van dertien banken en pensioenfondsen.

De volledige brief kunt u vinden op de website van Triodos Bank

Naar boven
       
 
Inschrijven NIA-nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen bij NIA en meld je aan voor de NIA-nieuwsbrief.
 
NIA nu ook op LinkedIn
Volg NIA nu ook op LinkedIn
 
Colofon
Contactgegevens
Nederlands Investerings Agentschap
Gustav Mahlerplein 117
1082 MS Amsterdam
Deze nieuwsbrief bieden
wij u aan in opdracht
van het Nederlands Investerings Agentschap.
Aanmelden
Afmelden
Doorsturen
RSS

 


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.