Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief DuurzaamDoor
 *
 *
naam@bedrijf.nl
Colofon
Contactgegevens
Croeselaan 15
Postbus 8242
3503 RE Utrecht
Tel: 088 602 72 10


 
@Duurzaamdoor
DuurzaamDoor
DuurzaamDoor/rss
    
DuurzaamDoor is een interbestuurlijk en interdepartementaal kennisprogramma dat wordt uitgevoerd door het programmabureau DuurzaamDoor (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Centraal staan versterking van competenties voor de groene economie en ontwikkeling van duurzaamheidsnetwerken.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten