Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
28 oktober 2014
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief Duurzaam Ondernemen
Kosten besparen én duurzaam ondernemen? Het kán. We ondersteunen u graag bij het hoe. 
 
Lees meer |   delen:
Twitter Facebook LinkedIn GooglePlus
 
Eerste examens EPBD-B Airconditioningsystemen goedgekeurd
Onlangs zijn de eerste examens Energy Performance Building Directive (EPBD)-B Airconditioningsystemen goedgekeurd door de Adviescommissie aircoregeling. Het EPBD-B-diploma is vereist voor de verplichte keuring van grotere aircosystemen (>45 kW).
Lees meer
 
 
 
WKO-tool wint 2e prijs ICT Milieu Award 2014
De WKO-tool.nl heeft de tweede prijs gewonnen bij de ICT Milieu Award 2014. Het is een van de prijzen die brancheorganisatie Nederland ICT jaarlijks uitreikt voor een innovatief, milieuvriendelijk, duurzaam en aansprekend ICT-product.
Lees meer
Informatiebijeenkomsten STEP en FEH voor woningcorporaties
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert nog dit jaar, samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, informatiebijeenkomsten voor woningcorporaties over de STEP-subsidie en de FEH-lening.
Lees meer
 
 
Ede timmert aan de weg met tweede biomassacentrale
Onlangs heeft de gemeente Ede een tweede biomassacentrale in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen. De eerste centrale met warmtenet draait naar volle tevredenheid sinds begin 2014 en is voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) inmiddels een icoonproject.
Lees meer
Instructies Erkend Deskundige definitief energielabel
Op 8 en 16 december vinden de eerste instructies plaats voor professionals die Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw willen worden. Na deelname kunnen zij aan de slag met de nieuwe systematiek van het vereenvoudigde energielabel, die per 1 januari 2015 ingaat.
Lees meer
 
 
Gebruikersplatform Bodemenergie van start
Op 25 november start het Gebruikersplatform Bodemenergie. Op deze netwerkbijeenkomst kunnen eindgebruikers en beheerders van Warmte- en Koude (WKO)-opslagsystemen ervaringen en kennis delen en van elkaar leren.
Lees meer
Agenda
 
Meedoen aan INTERREG 2014-2020?
28 oktober, 6 en 11 november
In het najaar zijn er een webinar en drie informatiedagen over de nieuwe programmaperiode van de Europese subsidieregeling INTERREG. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wil hiermee deelnemers en nieuwkomers optimaal informeren.
 
Masterclass ‘Energie besparen doe je zo!
6 november
Wilt u energieverspilling tegengaan? De masterclass ‘Energie besparen doe je zo!’ richt zich op het hbo en universiteiten en stimuleert gedragsverandering bij medewerkers en studenten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) subsidieert de training.
 
Excursie: Energie-zuinige machines
18 november
Haval disposables produceert disposables, zoals bestek, glazen en verpakkingen. Het bedrijf focust zich op energie- en productiekostenverlaging en investeert in energiezuinige machines. Ook wil Haval minder grondstoffen gebruiken. RVO.nl organiseert een excursie naar dit bedrijf. Komt u ook?
 
Zonne-energiecongres Sunday 2014
19 november
Onderzoek ontmoet praktijk: Sunday 2014! Het jaarlijkse zonne-energiecongres met alle informatie over het laatste wetenschapsnieuws, innovaties, financiering, wet- en regelgeving, marktontwikkeling en praktijkervaringen op het gebied van zonne-energie.
 

 
Publicaties
HIER opgewekt: speciaal programma voor lokale overheden
21 november
Het Evenement HIER opgewekt is voor iedereen die betrokken is bij lokale energieopwekking. Initiatiefnemers, Verenigingen van Eigenaren, gemeenten, corporaties, provincies en serviceverleners kunnen elkaar ontmoeten in de Fokker Terminal in Den Haag.
 
Brandstofcellen voor Nederlandse huishoudens
Verschillende brandstofcellen die op de markt beschikbaar zijn, zijn geschikt voor aansluiting op het Nederlandse aardgas en huishoudens. Dit blijkt uit recent onderzoek van Kiwa Technology, in opdracht van GasTerra. Deze nieuwe techniek zet aardgas om in elektriciteit en warmte met een zeer hoog rendement.
 
Werkgelegenheid elektrisch vervoer vervijfvoudigd
De werkgelegenheid in elektrisch vervoer is sinds 2008 ruim vervijfvoudigd. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Verzilvering verdienpotentieel Elektrisch Vervoer in Nederland’, over de economische ontwikkelingen rond elektronisch vervoer tot 2014.
 
Een derde subsidies energieonderzoek naar industrie in 2013
Het onlangs gepubliceerde rapport ‘Monitor Publiek gefinancierd Energieonderzoek 2013’ brengt alle publieke geldstromen voor energie-innovatie in 2013 in beeld. Ook thema’s en trends binnen de energie-innovatiesector komen aan de orde.
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Deze nieuwsbrief bieden
wij u aan in opdracht van
het ministerie van
Economische zaken.
Aanmelden
Account wijzigen
Afmelden
Doorsturen
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.