Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #7
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en Expertise Centrum Warmte

 
 
Ronde van Nederland: bijeenkomsten Leidraad en uitvraag proeftuinen
 
De Ronde van Nederland is een serie van twaalf bijeenkomsten, georganiseerd door het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) in samenwerking met de provincies.
Tijdens deze bijeenkomsten geeft het ECW samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een toelichting op de toepassing van de Leidraad en helpt PAW gemeenten bij het maken van een goede afweging om een aanvraag in te dienen voor de tweede ronde proeftuinen.
 
De Transitievisie Warmte
 
 
Met de Transitievisie Warmte maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk waarop wijken en buurten van het aardgas afgekoppeld kunnen worden. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend. 
Maar wat houdt deze visie nu precies in en waar begin je? In het Kennis- en Leerprogramma hebben we met gemeenten die al een Transitievisie Warmte hebben opgesteld een stappenplan gemaakt. Lees meer over de Transitievisie en bekijk het stappenplan.
Lees meer
 
Lees meer
 

Proeftuin uitgelicht: Loppersum
              
 
In 27 proeftuinen wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk, buurt of dorp. Tussen 2018 en 2030 doen we in het hele land veel noodzakelijke ervaring op. Hoe pak je dat aan, een wijk aardgasvrij maken? In de rubriek ‘proeftuin uitgelicht’ staat deze keer gemeente Loppersum (Groningen) centraal.
 
Essay Anke van Hal:
De derde succesfactor
 
Het Programma Aardgasvrije Wijken vraagt elke maand een Nederlandse professor om vanuit zijn of haar expertise te reflecteren op de opgave: leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. De derde professor in de serie is Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Building aan Nyenrode Business Universiteit.
Lees meer
 
Lees meer
 

Tweede aanvraag
proeftuinen
 
In oktober worden alle gemeenten in Nederland uitgenodigd een aanvraag te doen voor een proeftuin in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Het gaat om de tweede tranche; vorig jaar zijn de eerste 27 proeftuinen van start gegaan. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 1 maart een aanvraag indienen.
 
 
Het Kennis- en
Leerprogramma  
 
Het Kennis- en leerprogramma (KLP) van het Programma Aardgasvrije Wijken is er voor alle gemeenten. We ondersteunen gemeenten die al aan de slag zijn met de aardgasvrije opgave en gemeenten die nog aan het begin staan. We delen ervaringen, successen en knelpunten en gaan samen op zoek naar oplossingen.
 
23 januari: Congres Aardgasvrije Wijken 
 
Reserveer 23 januari 2020 in je agenda. Dan organiseert PAW namelijk het eerste Congres Aardgasvrije Wijken in het NBC in Nieuwegein. Het congres is onmisbaar voor iedereen die werkt aan de aardgasvrije opgave. Laat ons nu alvast weten dat je erbij bent, dan ontvang je in november de uitnodiging.
 
Lees meer
Lees meer
Schrijf je in
 

 
Het Expertise Centrum Warmte
ondersteunt gemeenten bij de warmtetransitie

 
Ga jij voor jouw gemeente aan de slag met de Transitievisie Warmte, of werk je daar al aan? Dan kun je bij het Expertise Centrum Warmte (ECW) terecht voor technische ondersteuning. Dat is een deskundig kenniscentrum speciaal voor gemeenten. Het ondersteunt op technisch, economisch, juridisch en duurzaamheidsvlak als het gaat om de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen. Wat dat precies inhoudt, lees je op de nieuwe ECW-website.
 
Leidraad 15 oktober beschikbaar
 
  
 
Op 15 oktober komt de Leidraad beschikbaar voor gemeenten. De Leidraad is een hulpmiddel bij de Transitievisie Warmte en wordt ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Expertise Centrum Warmte (ECW). De Leidraad is eerst alleen beschikbaar voor gemeenten en wordt twee weken later, eind oktober, openbaar gemaakt. Wil je weten hoe je hier als gemeente inzicht in kunt krijgen? Je leest het op de ECW-website.
 
Lees meer
 
Lees meer
 
Overig
Participatiecoalitie aan
de slag in PAW
  
 
De participatiecoalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, Buurkracht en LSA bewoners. Ze weten wat er lokaal speelt en kunnen zo de slagingkans van energieprojecten in gemeente of regio’s vergroten. Via een subsidie van het ministerie van BZK zetten ze hun kennis en netwerken nu ook in binnen het Programma Aardgasvrije Wijken.
 
Springtij 2019 besteedt
aandacht aan aardgasvrije
wijken

 
Het jaarlijkse Springtij Forum op Terschelling vierde haar 10-jarig jubileum met het thema ‘Morgen is al lang begonnen’. Het ministerie van BZK en diverse gemeenten leverden een bijdrage aan het programma op 26, 27 en 28 september. Zo organiseerden we samen met de provincie Utrecht een sessie over de proeftuinen. Ook het Klimaatakkoord, circulaire economie, innovatie en participatie kwamen ruim aan bod.
 
Interview over geleerde
lessen democratische
principes 
          
 
Eerder dit jaar kwamen er zeven lessen uit de Community of Practise democratische principes. Platform31 reflecteert op deze lessen met Jos van Dalen, directeur van het Programma Aardgasvrije Wijken en Boudewijn Steur, programmamanager Versterking Democratie en Bestuur.
 
Lees meer
Lees meer
Lees meer
 
Voor de agenda
                
  
 
Er staan dit najaar weer interessante en leerzame bijeenkomsten op de planning. Zo kun je 8 oktober naar de eerste Hoe?Zo! bijeenkomst over gedragsinzichten en aardgasvrij. Op maandag 15 oktober organiseren we samen met de netbeheerders een ochtend over samenwerken in de wijkgerichte aanpak. En op 29 oktober ben je van harte welkom op de bijeenkomst ‘Data voor Dummies’.
 
Oproep: Wordt jouw wijk een Positive Energy District?   
        
 
Binnenkort start het Europese programma Positive Energy Districts (PED). Dit zijn wijken of buurten in stedelijke gebieden die een schone warmte- en elektriciteitsvoorziening krijgen. Eerste stap is kennisuitwisseling. Nederland doet hier graag aan mee. Is er binnen jouw gemeente interesse in Europese kennisdeling over de wijkenaanpak? Vul de online vragenlijst in en laat het ons weten.
 
Oproep: Sluit je aan bij het Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat
 
Het LCNK is een snel groeiende community voor communicatieadviseurs die bij gemeenten, provincies, waterschappen en de Rijksoverheid communiceren over de klimaat, energie en aardgasvrije wijken. Op het nieuwe online platform vind je campagnemateriaal, infographics, illustraties en praktijkvoorbeelden. Registreer je en krijg toegang tot het smoelenboek en forumdiscussies.
 
Check de kalender
Lees meer
Lees meer
 
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je afmelden.
 
 
Colofon
PAW en ECW
 


Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht per ongeluk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.