Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #8
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 
 
Doet jouw gemeente al mee aan RRE?    
 
Help de huiseigenaren in jouw gemeente energie te besparen. Als gemeente kan je tot en met 14 november 2019 de specifieke uitkering ‘Regeling reductie energiegebruik’ (RRE) aanvragen. Met deze uitkering stimuleer je huiseigenaren kleine energiebesparende maatregelen in huis te nemen.
 
Nieuwe uitvraag proeftuinen aardgasvrije wijken
 
Alle 355 gemeenten ontvangen deze week een uitnodiging om deel te nemen aan een nieuwe ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. Ze kunnen tot 1 april 2020 een aanvraag indienen. Geselecteerde gemeenten ontvangen een financiële bijdrage van het rijk om bestaande woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij of aardgas-ready te maken.
Lees meer
 
Lees meer
 

Proeftuin uitgelicht: Eindhoven

 
In 27 proeftuinen wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk. Hoe pak je dat aan, een wijk aardgasvrij maken? In de rubriek ‘proeftuin uitgelicht’ gaan we op zoek naar het antwoord. Deze keer zijn we te gast in Eindhoven.
 
Essay Dirk Brounen: Energie in ons huishoudboekje
 
Met welke financiële consequenties moeten Nederlanders rekening houden in de energietransitie. Hoogleraar vastgoedeconomie aan de Universiteit van Tilburg Dirk Brounen bespreekt vijf financiële inzichten op weg naar aardgasvrij.
Lees meer
 
Lees meer
 

Kalender uitgelicht
           
 
20 nov 
Regierol gemeenten bij opstellen TvW
21 nov 
Datagedreven planvorming: Wat heb jij nodig?
3 dec
Juridische open tafel (o.a. over nadeelcompensatie)
5 dec Marktordening Warmte
13 dec Masterclass aanbesteden
voor gemeenten
 
Kennis- en Leerprogramma
      
 
Werk jij bij een gemeente en vind je het interessant om collega’s uit de aardgasvrije omgeving te ontmoeten? Dan zit je bij het Kennis- en Leerprogramma aan het goede adres. Deel ervaringen met collega’s die aan dezelfde opgave werken.
 
Maak een account aan en krijg toegang tot besloten pagina’s
 
Op www.aardgasvrijewijken.nl komt jouw netwerk samen. Dit is de plek wanneer je voor een gemeente, regio, provincie of waterschap werkt en je bezighoudt met aardgasvrije wijken. Maak nu een account aan en krijg toegang tot het netwerk en praat mee op het forum.
 
Check de kalender
Lees meer
Maak een account aan
 

 
Sinds 30 oktober Leidraad voor iedereen beschikbaar
 
Gemeenten stellen uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vast. Daarbij is betrouwbare data erg belangrijk. Gemeenten kunnen daarvoor gebruikmaken van de Leidraad. De Leidraad bestaat uit een Startanalyse en een Handreiking voor lokale analyse.
 
Uitleg over de vijf warmtestrategieën
  
 
In de Startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving worden vijf strategieën uitgewerkt voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Weten wat deze strategieën inhouden? Bekijk de infographic of lees de factsheets.
 
Lees meer
 
Lees meer
 
Overig
Status en gebruik Leidraad en Transitievisie Warmte      
 
De startanalyse (onderdeel van de Leidraad voor aardgasvrije wijken) is sinds eind oktober openbaar. Bij de VNG komen veel vragen binnen over de status en het gebruik van de startanalyse en de verhouding met de Transitievisie Warmte. Om duidelijkheid te bieden aan gemeenten, schreven we er een artikel over.
 
Ronde van Nederland is begonnen
 
De Ronde van Nederland is gestart! Het Expertise Centrum Warmte en het Planbureau voor de Leefomgeving reizen de komende tijd het land door om vragen te beantwoorden over de Leidraad. In Flevoland en Limburg spraken we al veel gemeenten en de komende tijd volgen nog meer bijeenkomsten.
 
Handreiking RES

 
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de handreiking Regionale Energiestrategie 1.1 en het RES afwegingskader. De meest actuele kennis en nieuws inzichten zijn opgenomen. De handreiking is ook online beschikbaar, zo wordt het een levend document waarin de updates snel worden verwerkt.
 
Lees hier meer
Lees meer
Lees meer
 
Wethouders delen ervaringen over proeftuinen
 
9 oktober jl. was een bijzondere moment voor het Programma Aardgasvrije Wijken en de gemeente Purmerend. De eerste woningen van particuliere eigenaren gingen die dag van het aardgas af en vervolgens deelden de wethouders van alle proeftuinen hun ervaringen betreffende de wijkgerichte aanpak.
 
23 januari: Congres Aardgasvrije Wijken
 
Het jaarcongres is hét netwerkmoment voor de hele community en onmisbaar voor iedereen die werkt aan de aardgasvrije opgave. Laat ons nu alvast weten dat je erbij bent, dan ontvang je half november de uitnodiging.
 
Volop energie bij het Energiediner in Presikhaaf
 
Als start van het project 10 x 10 in Arnhem werd afgelopen maand een Energiediner georganiseerd met jongerenambassadeurs en mensen van de provincie en gemeente. “Energietransitie raakt ons allemaal, niet alleen de mensen die geld hebben om iets aan hun huis te doen”, aldus één van de jonge ambassadeurs.
 
Lees meer
Schrijf je in
Lees meer
 
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je afmelden.
 
 
Colofon
PAW en ECW
 


Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht per ongeluk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.