Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #9
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
  

 
De nieuwsbrief is een coproductie van het Programma Aardgasvrije Wijken en Expertise Centrum Warmte.

 
 
Terugblik Ronde van Nederland en laatste sessie – ook voor consultants
 
Veel gemeenten deden mee aan de sessies over de Leidraad, die afgelopen tijd in elke provincie zijn georganiseerd. ‘Opvallend was de grote betrokkenheid van de gemeenten. En de sfeer. Die was eigenlijk overal goed.’ Gemist? Ga naar de landelijke bijeenkomst op 12 december.
 
Aanleveren lokale data voor nieuwe versie Startanalyse 2020
 
In het voorjaar van 2020 komt er een nieuwe versie van de Leidraad. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekent daarvoor het onderdeel Startanalyse opnieuw door. Gemeenten kunnen hiervoor uiterlijk 17 januari 2020 informatie doorgeven over warmtebronnen, maar ook over buurten die niet hoeven worden doorgerekend.
 
Lees meer
 
Lees meer
 


Zonder data geen Transitievisie Warmte, maar waar haal je ze vandaan? 
 
Waar liggen warmtenetten? Wat is het energieverbruik in een wijk? Data zijn essentieel voor de Transitievisie Warmte. Maar waar haal je ze vandaan en hoe interpreteer je data? Gerdien van de Vreede van het Kennis- en Leerprogramma neemt je graag mee in haar wereld van data en energietransitie.
 
Essay Jan Rotmans: Een Transitie Aanpak voor Aardgasvrije Wijken
 
“De energietransitie is niet zozeer een technologische uitdaging, maar vooral een organisatorische en mentale opgave”. Prof. dr. ir. Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en maakt de vertaalslag van de theoretische wetenschap naar concrete acties en adviezen.
Lees meer
 
Lees het essay
 

Partners PAW scharen zich achter Klimaatakkoord
          

 
12 provincies, 21 waterschappen en 355 gemeenten hebben zich achter het klimaatakkoord geschaard via hun koepels VNG, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het Nederlands klimaatbeleid.
 
 
Tweede ronde proeftuinen: webformulier en rekentool


 
Op 19 november hebben alle gemeenten een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een nieuwe ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. Per 1 december zijn ook het webformulier en de rekentool via de website gepubliceerd.
 
Ondersteuning voor proeftuinen met aquathermie        
       

 
Ben je van plan een proeftuinaanvraag in te dienen waarin aquathermie een rol speelt? Het Netwerk Aquathermie (NAT) kan je ondersteunen in het bereiken van een kwalitatief goede proeftuinaanvraag. NAT organiseert onderzoek naar de manier waarop water als energiebron optimaal kan worden benut voor de verwarming van gebouwen.
 
 
 
Lees meer
Lees meer
Lees meer
 
Extra
Meedenken over het Wijkuitvoeringsplan
               
 
Meld je aan voor de leerkring om mee te denken met het Kennis- en Leerprogramma over het Wijkuitvoeringsplan? Deze start op donderdag 12 december. Via deze leerkring ben je als eerste op de hoogte van wat er speelt en kan je sparren met collega’s van andere gemeenten.
 
Masterclass energiewetgeving voor niet-juristen
          
 
Wil jij meer weten over de do’s en don’ts in de weerbarstige energiewetgeving? Het Kennis- en Leerprogramma organiseert op vrijdag 13 december een masterclass over de energiewetgeving en de Omgevingswet (ochtend) en het aanbesteden van warmtenetten (middag).
 
Al ruim 500 aanmeldingen voor Congres Aardgasvrije Wijken
                              
 
Heb jij je al aangemeld voor het congres op 23 januari in Nieuwegein? Al 500 mensen uit heel Nederland gingen je voor. De twintig deelsessies hebben een beperkte capaciteit, dus wees er snel bij om de sessie van jouw keuze bij te wonen.
 
Meld je aan
Lees meer
Meld je ook aan
 
Gemeente Loppersum start regeling aardgasvrij wonen
               
 
Woningeigenaren in de gemeente Loppersum kunnen sinds 2 december gebruikmaken van een regeling om hun woning te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Voor de regeling is een bedrag van 1.17 miljoen euro beschikbaar. Voor dat bedrag kunnen ca. 160 woningen verduurzaamd en aardgasvrij gemaakt worden.
 
Brede awarenesscampagne in Amsterdam
          
 
De gemeente Amsterdam voert een stadsbrede awarenesscampagne om iedere Amsterdammer voor te bereiden op de aardgasvrij transitie. De gemeente zet via een positieve tone-of-voice in op motivaties van Amsterdammers die al aardgasvrij wonen en delen hun ervaringen met de rest van Amsterdam.
 
LCNK-bijeenkomst in Ede
  
                            
 
Het Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat nodigt je uit voor een bijeenkomst over participatie en communicatie op 10 december in Ede. Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) geeft een inkijkje in de handreiking Participatie die volop in ontwikkeling is.
 
Lees meer
Lees meer
Meld je aan
 
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kan je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kan je je afmelden.
 
 
Colofon
Contactgegevens
PAW en ECW
 
Heb je vragen neem contact op met de gezamenlijk helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, wordt je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten