Special Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken: voortgang Programma Aardgasvrije Wijken
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Extra editie: Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken

 
 

Voortgangsrapportage 2020: leren in praktijk is noodzakelijk en kost tijd
                 
 
De voortgangsrapportage van het Programma Aardgasvrije wijken over 2020 levert een goed beeld van wat er in de proeftuinen geleerd is en ook wat er nodig is.
 
Programmadirecteur Jos van Dalen: Nu leerervaringen omzetten in handvatten voor gemeenten
 
De proeftuinen boeken voortgang en leveren belangrijke lessen op. Ondanks zorgen over middelen en bevoegdheden, blijven gemeenten onverminderd enthousiast. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van Programma Aardgasvrije Wijken. Programmadirecteur Jos van Dalen ziet ook veel energie loskomen.
Lees meer over voortgang Programma Aardgasvrije Wijken
 
Lees het hele interview met Jos van Dalen  
 
 
 
Gerichte uitvraag voor proeftuinen 3e
ronde  

 
In juni gaat (naar verwachting) de uitvraag voor de derde ronde proeftuinen uit. Isolatie van woningen en gebouwen is onderdeel van de aanpak met een al of niet stapsgewijze aanpak naar aardgasvrij. Er is maximaal 50 miljoen euro beschikbaar.
 
De eerste transitievisies warmte te downloaden
 
Veel gemeenten zijn bezig met het opstellen van hun transitievisie warmte. Via de rapportage geven gemeentes door hoe ver ze zijn. Een eerste tussenstand.
Meer over de derde ronde proeftuinen 
 
Naar de tussenstand transitievisies warmte 
 
 
Een goede businesscase is de basis
 
Een belangrijk onderdeel van de aanpak in de proeftuinen is om te komen tot een goede businesscase. In dat kader zijn op verzoek van PAW twee analyses gedaan door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en Rebel.
 
Lees meer over deze analyses 
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoons-gegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte.

 
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Als je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht weg te gooien. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.