Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #23
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 

 
 
Stel al jouw vragen over de warmtetransitie tijdens het online
inloopspreekuur

 
In mei en juni kun je elke dinsdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur met al je vragen, opmerkingen en verwondering over de warmtetransitie binnenlopen in ons online inloopspreekuur. Elk inloopspreekuur heeft een thema, maar in principe mag je alle vragen stellen.
 
Kan mijn projectidee een interessant warmtenetproject worden?
        

 
Een warmtenet kan een interessante optie zijn bij de verduurzaming van de warmtevoorziening in jouw gemeente. Het ontwikkelen van een warmtenet is een uitgebreid traject, waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Deze checklist helpt bij het beoordelen van een projectidee voor een warmtenet.

Bron afbeelding: Nuon/Jorrit Lousberg
Lees meer over het inloopspreekuur
 
Bekijk de checklist warmtenetten
 
 
 
Drie Friese gemeenten leggen een goede basis voor transitievisie warmte dankzij de regeling EAW
 
Aan het eind van 2021 hebben de drie Friese gemeenten een eigen Transitievisie Warmte die door de raad is goedgekeurd. Het proces doen zij samen. Om goed voorbereid te zijn huren zij een ingenieursbureau in. Bekostigd door gebruik te maken van de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW).
         
Lees het verhaal van Opsterland
 
 

ISDE vanaf nu te combineren met gemeentelijke en provinciale subsidies
 
Per 1 januari 2021 is de ISDE-regeling uitgebreid met isolatiemaatregelen voor eigenaar-bewoners die eerder werden gesubsidieerd vanuit de SEEH. Nu is het bovendien mogelijk om naast verstrekte subsidie vanuit gemeenten en provincies, in aanmerking te komen voor subsidie vanuit de ISDE.
 
Hulp bij het opstellen van een
uitvoeringsplan
 
Met een nieuw stappenplan helpen we je op weg bij het opstellen van een uitvoeringsplan op buurt- of wijkniveau. Het stappenplan noemt per stap welke opties een gemeente heeft, wat relevante vragen zijn en welke informatiebronnen benut kunnen worden.
Lees meer over de aangepaste regeling
 
Naar het stappenplan
 
 
PAW aan tafel: De businesscase voor het aardgasvrij maken van een wijk, wat is daarbij van belang?’
 
Op 27 mei kun je het tweede online webinar PAW aan tafel’ bijwonen met als onderwerp ‘De businesscase voor het aardgasvrij maken van een wijk’. Aan tafel schuiven dit keer Lucien van der Plaats (projectleider proeftuin Sliedrecht-Oost) en Eline Kleiwegt (adviseur en directeur adviesbureau Rebel) aan om hun ervaringen te delen. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en discussie. Noteer 27 mei van 15.00 tot 16.00 uur vast in je agenda om inspiratie op te doen en je netwerk weer te ontmoeten!
         
Lees meer over deze PAW aan tafel
 
 
Ook interessant
SCP: een kwart van de woningeigenaren heeft isolatie toegepast
                
 
Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht de verduurzamingsintenties van woningeigenaren en hun concrete acties om woningen te isoleren en zonnepanelen aan te schaffen. Ongeveer een kwart van de woningeigenaren heeft stappen gezet. Volgens het SCP is aanvullend beleid nodig om de rest te stimuleren.
 
Samenwerken met ‘aardgasvrije’ wijken in andere Europese steden?
          
 
Na de zomer start de tweede ronde van Positive Energy Districts, een Europees samenwerkingsprogramma. Dit keer kunnen, met steun van het PAW, ook Nederlandse wijken aangemeld worden om samen met andere deelnemende Europese landen te leren over het verduurzamen van wijken. Leer meer hierover, en ook over andere stedennetwerken tijdens de bijeenkomst Studiereis Europa.
 
Klimaatadaptatie in Aardgasvrije wijken
 

                              
 
Platform31 organiseert op 24 juni een online startbijeenkomst van de kennis- en leerkring Klimaatadaptatie in Aardgasvrije wijken. Welke maatregelen tegen droogte, hitte en wateroverlast zijn er en hoe kan je deze onderdeel laten zijn van je wijkaanpak?
 
Lees het onderzoeksrapport
Lees meer over Studiereis Europa
Lees meer over deze bijeenkomst en meld je aan
 

 

Kalender
                     
20
mei
  Webinar Uitvoeringsplan - PAW
25
mei
  Juridische Open Tafelsessie - Wet collectieve warmtevoorziening - Aansluiting en Opt-out - PAW
25
mei
  Inloopspreekuur Helpdesk 'Praktijkvoorbeelden & Waterstof' - ECW
25
mei
  Spreekuur Datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving - DEGO
25
mei
  Online bijeenkomst Regierol in de uitvoering - PAW
27
mei
  PAW aan tafel: De businesscase voor het aardgasvrij maken van een wijk, wat is daarbij van belang?
1
juni
  Inloopspreekuur Helpdesk 'Hoe breng ik kennis over in mijn transitievisie warmte' - ECW
1
juni
  Spreekuur Datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving - DEGO
8
juni
  Spreekuur Datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving - DEGO
9
juni
  Webinar over toepassing van WKO’s bij appartementengebouwen - Gebruikersplatform Bodemenergie
10
juni
  Zomer-update Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving - DEGO
     
        
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoons-gegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte.

 
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Als je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht weg te gooien. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.