‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #28
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 

 
          
Bestaande bouw aansluiten op warmtenetten
 
Het Expertise Centrum Warmte heeft kennis over het aansluiten van bestaande bouw op warmtenetten gebundeld. Hier is namelijk nog weinig ervaring mee. We hebben gekeken naar 3 situaties: gestapelde bouw met bestaande blokverwarming, gestapelde bouw met individuele ketels en grondgebonden woningen.
 
Fotograaf: Rob Poelenjee
Voldoet jouw gebouw aan de ‘Standaard’?
 
In de nieuwe versie van de Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving (UMGO) is een functie opgenomen om in te schatten of een gebouw aan de ‘Standaard’ voldoet.
 
Lees verder
 
Meer informatie
 

150 miljoen euro voor aanpak energiearmoede
 
De gasprijzen zijn flink gestegen en daardoor kan bij veel mensen de energierekening een stuk hoger worden. Het kabinet stelt 150 miljoen ter beschikking aan gemeenten om huishoudens die het hardst getroffen worden, hulp te bieden om energie te besparen.
 
Inspringen op behoeften: nieuwe leerkring en Meet & Greets
 
Eind november starten twee nieuwe typen activiteiten: een leerkring speciaal voor plattelandsgemeenten en twee Meet & Greets voor álle gemeenten die ervaringen willen uitwisselen over hun technische aanpak. PAW springt hiermee in op behoeften van gemeenten.
Meer over de aanpak
 
Lees meer over de activiteiten
 
 
Congres Aardgasvrije Wijken | van leren naar opschalen
 
Zet donderdag 10 maart 2022 vast in je agenda! Dan organiseert Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) de derde editie van het Congres Aardgasvrije Wijken live in congrescentrum NBC in Nieuwegein. Je komt hier voor de nieuwste inzichten, inspiratie en om je netwerk te ontmoeten.
 
PAW in de praktijk: Stad aan ’t Haringvliet
 
Binnen 50 proeftuinen wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk, dorp of buurt. Tussen 2018 en 2022 wordt door het hele land ervaring opgedaan. Hoe pak je dat aan, een wijk aardgasvrij maken? In de rubriek ‘PAW in de praktijk’ gaan we op zoek naar antwoorden.
Meer over het congres
 
Meer over deze proeftuin
 
 
Nieuw op de website
De Woning van Morgen: een bijzonder huis in de wijk Hagerhof-oost
   

 
Op 18 september is de Woning van Morgen geopend in één van de 46 proeftuinen van het Programma Aardgasvrije wijken, Hagerhof-Oost in Venlo. Een échte inspiratiewoning. Buurtbewoners kunnen binnenlopen voor informatie, maar ook ideeën inbrengen als het gaat om verduurzamen van een woning.
 
Conferentie ‘Moedige Praktijken’ op 7 december
    
       

 
Op 7 december ben je van harte welkom op de hybride werkconferentie ‘Leren van Moedige praktijken: Empowerment in de samenleving’ van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Het OFL geeft na drie jaar onderzoek naar participatie in aardgasvrije wijken haar ‘top 3 eindadviezen’ aan PAW.
 
Hoe pakken ze de transitievisie warmte in Hollands Kroon aan?
                  
 
De richtingwijzers naar ‘groene warmte’ in Hollands Kroon: eerst een flinke tijd het energiegebruik naar beneden brengen. Daarna met de nieuwste technieken overgaan op groene warmtebronnen. Die kunnen voor elk huis verschillen. In gesprek met Ferdinand Pronk, projectleider duurzaamheid.
 
Meer over Venlo
Meer informatie
Lees meer
 
 

KALENDER
                     
5 nov
  Participatie en communicatie - LCNK
         
9
nov
  Juridische Open Tafel Sessie: Do's en Don'ts aanpak aardgasvrij bij woningen met VvE - PAW
         
9
nov
  Spreekuur Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) - PAW
         
9
nov
  Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije wijken – Platform31
         
9
nov
  Online kennis- en leerbijeenkomsten: isolatie & ventilatie - ECW
         
11
nov
  Inspiratietours aardgasvrije projecten proeftuin Hengstdal - Platform31
         
16
nov
  Grootschalige aquathermie projecten – Netwerk Aquathermie
         
16
nov
  Spreekuur Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) - PAW
         
18
nov
  Nationaal Symposium - Gebruikersplatform Bodemenergie
         
22
nov
  Technische leerkring MT-warmtenetten met LT-bron - PAW
         
22
nov
  Leerkring Plattelandsaanpak Aardgasvrij - PAW
         
23
nov
  Leerkring: Samenwerking gemeente en bewonersinitiatieven - PAW
         
23
nov
  Spreekuur Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) - PAW
         
23
nov
  Bijeenkomst resultaten onderzoek: De persoonlijke aanpak werkt. Maar hoe schaal je die op? – PAW
         
23
nov
  Meet & Greet voor gemeenten - PAW
         
30
nov
  Technische leerkring All electric - PAW
         
30
nov
  Spreekuur Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) - PAW
         
     
        
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je  persoonsgegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Als je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht weg te gooien. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten