juni 2018
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief Mest juni 2018
Het mestbeleid in Nederland kent veel wet- en regelgeving. In de praktijk wordt via meerdere stelsels uitvoering gegeven aan het mestbeleid. Denk onder meer aan de gebruiksnormen, verantwoorde mestafzet, verantwoorde groei melkveehouderij en grondgebondenheid. Graag brengen we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en veranderingen rond het mestbeleid. Daarom ontvangt u regelmatig deze nieuwsbrief.
 
In deze nieuwsbrief
 
Derogatie aanvragen: de nieuwe voorwaarden
Nederlandse boeren mogen de komende twee jaar opnieuw meer stikstof dierlijke mest uitrijden dan de Europese norm. Dat is afgesproken in de zogeheten derogatievergunning. Nieuw ten opzichte van de vorige periode is dat er een aantal nieuwe voorwaarden gelden. Wij leggen uit wat deze nieuwe voorwaarden zijn en hoe u derogatie aanvraagt.
Lees meer
 
Nieuwe regels fosfaatrechten voor vleesvee- en zoogkoeienhouders
Het effect van het fosfaatrechtenstelsel voor de vleesvee- en zoogkoeienhouderij is al langere tijd een punt van discussie. Op 29 maart stelde minister Schouten twee nieuwe regels voor: een beleidsregel met meer duidelijkheid over de definitie van jongvee. En een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders. Het voorstel moet door de Europese Commissie worden goedgekeurd. Hier leest u wat goedkeuring voor u kan betekenen.
Lees meer
 
Nieuwsbrief Mest: meer praktijkvoorbeelden, minder juridische termen
Is de informatie in deze nieuwsbrief duidelijk genoeg? Over welke onderwerpen leest u graag meer? Deze en meer vragen stelden wij u onlangs via een enquête. Graag delen wij hiervan de uitkomsten én hoe wij met uw feedback aan de slag gaan.
Lees meer
 
Controleer geregeld uw gegevens in MijnDossier
Het gebeurt nog regelmatig dat diervoerleveranciers oude relatiegegevens gebruiken. Hierdoor zijn niet alle voergegevens die bij RVO.nl zijn ingediend op de juiste manier geregistreerd. Controleer daarom geregeld in MijnDossier op MijnRVO.nl of uw leveranciers de juiste gegevens gebruiken.
Lees meer
 
Voorkom boetes en geef uw landbouwgrond correct op
Ieder jaar geeft u op hoeveel landbouwgrond u bezit. Helaas gaat dit soms fout. Boeren geven percelen landbouwgrond op, die eigenlijk niet van hen zijn. Een onjuiste opgave kan worden beboet. Met twee voorbeelden laten we zien waar u onder meer op moet letten.
Lees meer
 
Ontdek RVO.nl op sociale media (en lees waarom dat voor u interessant kan zijn)
Steeds meer ondernemers in de agrarische sector gebruiken sociale media. Voor het onderhouden van contacten, het lezen van nieuws of het uitwisselen van ervaringen en tips. Ook RVO.nl is te vinden op Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Naast het informeren over regelingen gaan we op deze kanalen graag met u in gesprek.
Lees meer
 
Derogatie aanvragen: de nieuwe voorwaarden
Nederlandse boeren mogen de komende twee jaar opnieuw meer stikstof dierlijke mest uitrijden dan de Europese norm. Dat is afgesproken in de zogeheten derogatievergunning. Nieuw ten opzichte van de vorige periode is dat er een aantal nieuwe voorwaarden gelden. Wij leggen uit wat deze nieuwe voorwaarden zijn en hoe u derogatie aanvraagt.

Nederland heeft tot 31 december 2019 een derogatiebeschikking gekregen van de Europese Commissie en het Nitraatcomité. De nieuwe beschikking komt in grote lijnen overeen met de vorige derogatiebeschikking 2014 - 2017. Wel zijn er een aantal nieuwe voorwaarden.

Geen aanmelding, maar een vergunning
Nieuw is dat u zich niet langer aanmeldt voor derogatie, maar een derogatievergunning aanvraagt. Vanaf 2019 betaalt u hiervoor een beperkte vergoeding. U betaalt aanvraagkosten en, net als in de voorgaande periode, de kosten voor de monitoring. De aanvraagkosten voor de vergunning bedragen € 50, die u in 2019 direct bij uw aanvraag betaalt. De monitoringskosten worden rond oktober automatisch van uw rekening afgeschreven. De hoogte van de koster zijn afhankelijk van het aantal hectare landbouwgrond in uw bezit

Meld graslandvernieuwing tijdig
Ook in 2018 en 2019 mag u grasland op zand- en lössgrond scheuren voor graslandvernieuwing. Voorheen kon dit tot en met 31 mei. Nu mag u ook grasland scheuren in de periode daarna tot en met 31 augustus. Voorafgaand aan het vernieuwen dient u dit wel te melden.

Bemonstering
Een voorwaarde is dat u iedere vier jaar uw percelen bemonstert. Deze periode is met een jaar verlengd. De monsters mogen zodoende vijf jaar oud zijn.

Korting op stikstofgebruiksnorm
De gebruiksnorm dierlijke mest blijft ongewijzigd. Bedrijven met minimaal 80% grasland mogen tot 230 of 250 Kilogram, afhankelijk van de grondsoort, stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar uitrijden. Wel gelden er nieuwe voorwaarden voor de korting op de stikstofgebruiksnorm:
Scheurt u na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing? Dan vervalt de stikstofbemonsteringsplicht en geldt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kg stikstof per hectare.

Vraag uw derogatievergunning op tijd aan
U kunt uw derogatievergunning voor 2018 aanvragen van 6 juni tot en met 4 juli 2018. Dit doet u via RVO.nl. Bij een succesvolle aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging met in de bijlage de vergunning. Wij toetsen uw aanvraag via nacontrole. Boeren die de derogatievoorwaarden overtreden, ontvangen een boete en kunnen vanaf 2018 ook uitgesloten worden voor derogatie in het volgende kalenderjaar.

Afmelden voor derogatie
U heeft derogatie aangevraagd, maar wilt zich toch afmelden? Dat kan tot en met 5 juli 2018. Meldt u zich voor deze datum af, dan hoeft u geen monitoringskosten te betalen in 2018. Meldt u zich voor deze datum af na 5 juli 2018, dan betaalt u wel monitoringskosten.

Meer weten?
Direct derogatie aanvragen
Lees alle derogatievoorwaarden 2018 - 2019 op RVO.nl


 
Nieuwe regels fosfaatrechten voor vleesvee- en zoogkoeienhouders
Het effect van het fosfaatrechtenstelsel voor de vleesvee- en zoogkoeienhouderij is al langere tijd een punt van discussie. Op 29 maart stelde minister Schouten twee nieuwe regels voor: een beleidsregel met meer duidelijkheid over de definitie van jongvee. En een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders. Het voorstel moet door de Europese Commissie worden goedgekeurd. Hier leest u wat goedkeuring voor u kan betekenen.

Verduidelijking regels voor jongvee
 • Voor jongvee dat nooit een kalf krijgt en alleen bedoeld is voor vleesproductie zijn geen fosfaatrechten nodig.
 • U heeft wel fosfaatrechten nodig voor jongvee dat bedoeld is om een kalf te krijgen.
Voorgestelde regels voor zoogkoeienhouders
 • Voor jongvee dat nooit een kalf krijgt en alleen bedoeld is voor vleesproductie zijn geen fosfaatrechten nodig.
 • Stemt de Europese Commissie in met de vrijstellingsregeling voor zoogkoeien en voldoet u aan alle voorwaarden? Dan heeft u geen fosfaatrechten nodig voor jongvee van zoogkoeien dat een kalf krijgt.
 • Wilt u geen gebruikmaken van de vrijstellingsregeling? Dan heeft u fosfaatrechten nodig voor al het jongvee dat bedoeld is om een kalf te krijgen.
Wacht met het overdragen van fosfaatrechten
Heeft u ook fosfaatrechten gekregen voor jongvee dat u alleen hield voor de vleesproductie en dat niet heeft gekalfd? Houd er dan rekening mee dat we de toekenning van deze fosfaatrechten misschien opnieuw moeten beoordelen. Wij adviseren u daarom om uw fosfaatrechten voorlopig niet over te dragen. Zo voorkomt u financiële problemen.

Ook als u gebruik wilt maken van de vrijstellingsregeling voor de zoogkoeienhouderij, doet u er verstandig aan om nog geen rechten te verhandelen. Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen moet u namelijk afstand doen van uw fosfaatrechten. Ook als u deze al heeft verhandeld.

Een gemelde overdracht intrekken
Wij kunnen uw overdracht pas beoordelen na de uitspraak van de Europese Commissie. Heeft u al een formulier Overdracht fosfaatrechten ingediend en u besluit samen met de verwerver of vervreemder dat u de overgang niet wilt laten doorgaan? Dan kunt u deze intrekken. Dit doet u op mijn.rvo.nl/fosfaatrechten met het formulier Melding Intrekken overdracht fosfaatrechten.

Is de overdracht al verwerkt en hebben u en de verwerver of de vervreemder hiervan bericht gehad, dan kunt u de overdracht niet meer intrekken. Wel kunt u binnen 6 weken na de registratie nog bezwaar maken tegen de registratie.

De Europese Commissie buigt zich de komende periode over het voorstel van minister Schouten. Bij goedkeuring is het streven dat de nieuwe regels ingaan op 1 juli 2018.

Meer weten?
Kamerbrief van minister Schouten 29-03-2018
Lees over het voorstel op: vleesvee & zoogkoeien


 
 
Nieuwsbrief Mest: meer praktijkvoorbeelden, minder juridische termen
Is de informatie in deze nieuwsbrief duidelijk genoeg? Over welke onderwerpen leest u graag meer? Deze en meer vragen stelden wij u onlangs via een enquête. Graag delen wij hiervan de uitkomsten én hoe wij met uw feedback aan de slag gaan.

Het is onze taak u goed te informeren over mestwetgeving. Met de Nieuwsbrief Mest delen we maandelijks de laatste updates rondom mestbeleid. Dit willen we zo goed en efficiënt mogelijk doen. Daarom kijken we constant naar manieren om onze communicatie te verbeteren.
Uw mening is hierbij onmisbaar. In februari 2018 vroegen we de agrarische panelleden van het RVO Klantenpanel een vragenlijst in te vullen en de nieuwsbrief te evalueren. In totaal deden 110 ondernemers mee.

De belangrijkste uitkomsten
Het onderzoek laat zien dat een grote groep lezers blij is met de nieuwsbrief. Ook komt uit uw opmerkingen naar voren hoe we in de nieuwsbrief nog beter kunnen aansluiten op de wensen van u, als lezer:
 • Een ruime meerderheid kent de Nieuwsbrief Mest.
 • De nieuwsbrief krijgt een ruime voldoende.
 • Lezers zijn het meest tevreden over de duidelijke informatie.
 • Een meerderheid ziet graag meer een mix van beleidsinformatie en praktijkvoorbeelden.
 • Driekwart wil meer lezen over gebruiksnormen.
Dit gaan we met de uitkomsten doen
In de komende edities delen we meer verhalen van ondernemers. Wat betekenen de verschillende mestregels voor het dagelijks werk? Ook gaan we meer gebruikmaken van beeldmateriaal. Denk aan infographics, filmmateriaal of foto’s. Het taalgebruik in de nieuwsbrief nemen we ook onder de loep. Dat betekent bijvoorbeeld minder beleidsmatige en juridische termen of een betere aanvullende uitleg van gebruikte termen.

Uw mening horen wij graag!
Of u nu ondernemer, adviseur, intermediair of gewoonweg agrarisch liefhebber bent: uw mening telt. We horen deze dan ook graag. Heeft u daar wel oren naar? Meld u dan aan voor het RVO Klantenpanel. Vier keer per jaar krijgt u vervolgens een verzoek om mee te doen aan een peiling.

Direct aanmelden voor RVO Klantenpanel

Meer weten?
RVO Klantenpanel


 
 
Controleer geregeld uw gegevens in MijnDossier
Het gebeurt nog regelmatig dat diervoerleveranciers oude relatiegegevens gebruiken. Hierdoor zijn niet alle voergegevens die bij RVO.nl zijn ingediend op de juiste manier geregistreerd. Controleer daarom geregeld in MijnDossier op MijnRVO.nl of uw leveranciers de juiste gegevens gebruiken.

Op 1 februari hebben wij van de diervoederleveranciers de gegevens van het door u afgenomen voer ontvangen. Vindt u deze gegevens niet of niet volledig en correct terug in MijnDossier? Dan gebruiken ze wellicht een oud KvK- of BSN-nummer. Ga dit na en geef indien nodig het juiste nummer door aan uw leveranciers. De diervoederleveranciers kunnen de oude voergegevens intrekken en vervangen door de nieuwe gegevens.

In MijnDossier kunt u ook controleren of alle vervoersbewijzen correct geregistreerd staan. Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld uw bedrijf of een gedeelte ervan overdragen? Meld dit dan ook binnen 30 dagen na de overdracht bij RVO.nl. U geeft deze wijziging en een wijziging van het KvK-nummer ook altijd door aan uw diervoederleverancier en andere relaties.
 • Controleer regelmatig uw gegevens in Mijn.rvo.nl
 • Is er een wijziging in uw bedrijfsgegevens? Geef dit door aan RVO.nl, uw intermediair en voerleverancier
Meer weten?
Uw registratie (wijzigen) op Mijn.rvo.nl


 
 
Voorkom boetes en geef uw landbouwgrond correct op
Ieder jaar geeft u op hoeveel landbouwgrond u bezit. Helaas gaat dit soms fout. Boeren geven percelen landbouwgrond op, die eigenlijk niet van hen zijn. Een onjuiste opgave kan worden beboet. Met twee voorbeelden laten we zien waar u onder meer op moet letten.

Landbouwgrond bestaat uit bouwland of grasland. Bij het invullen van de jaarlijkse Gecombineerde opgave moet u opgeven hoeveel percelen landbouwgrond u heeft. Dit bepaalt onder andere de hoeveelheid mest die u mag uitrijden op het land. In de Nieuwsbrief Mest april 2018 noemden we al een aantal belangrijke aandachtspunten rondom de definiëring van uw landbouwgrond.

Voorbeeld 1: Particuliere percelen
Een veel voorkomende overtreding of fout is dat agrariërs onterecht percelen grasland van een particulier opgeven. Zo bemest of maait u wellicht de percelen en houdt de particulier er zijn paarden of pony’s. Veel ondernemers rekenen de percelen hierdoor als landbouwgrond van hun bedrijf. Maar dit mag alleen als u de volledige beschikkingsmacht over het perceel heeft. Dat houdt in dat u bepaalt wat er wel en niet op het perceel gebeurt. Deze ‘exclusieve beschikkingsmacht’ moet blijken uit het contract dat u met de eigenaar afsluit. Blijven er dieren van de eigenaar op het perceel lopen? Dan moet u die dieren registreren. De mestproductie van deze dieren telt dan mee als mestproductie van uw bedrijf.

Voorbeeld 2: Natuurterrein
Veel boeren huren of pachten een perceel van een natuurbeherende organisatie. De beperkingen op grasland dat wordt gepacht als natuurterrein met een N-typering, zijn zodanig dat u hierover niet de ‘exclusieve beschikkingsmacht’ heeft. Wat wij hieronder verstaan leest u in voorbeeld 1. De enige uitzondering is natuurterrein dat in de overgangsfase (van landbouwgrond naar natuurterrein) zit en waarvoor nog geen beperkingen gelden; deze gronden hebben de typering N0 (N-nul). Alle natuurterreinen met een N-typering anders dan een N0-typering, zijn dus geen landbouwgrond, maar natuurterrein. De consequentie kan een onjuiste opgave zijn.

Is uw fout bewust of onbewust?
Helaas ontvangen wij regelmatig onjuiste opgaves van landbouwgrond. Bijvoorbeeld omdat wettelijke begrippen verkeerd worden opgevat. RVO.nl kan echter niet vaststellen of dit bewust of onbewust gebeurt. In de meeste gevallen bestraffen we onbewuste fouten daarom hetzelfde als opzettelijke fouten. Dat is natuurlijk erg vervelend. Door goed op de hoogte te blijven van de regels, voorkomt u onbewuste overtredingen.

Meer weten?
Landbouwgrond
RVO.nl Handleiding percelen: landbouwgrond of niet
                  

 
 
Ontdek RVO.nl op sociale media (en lees waarom dat voor u interessant kan zijn)
Steeds meer ondernemers in de agrarische sector gebruiken sociale media. Voor het onderhouden van contacten, het lezen van nieuws of het uitwisselen van ervaringen en tips. Ook RVO.nl is te vinden op Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Naast het informeren over regelingen gaan we op deze kanalen graag met u in gesprek.

Zoek de interactie op Facebook
Wist u dat van de 90.000 boeren in Nederland, ruim de helft op Facebook zit? Op het Facebookaccount van RVO.nl delen we inspirerende praktijkvoorbeelden en zoeken we de interactie op. Zo organiseerden we op 10 april 2018 een FacebookLive-sessie over de Gecombineerde opgave. Kijkers stelden vragen en kregen via de livestream direct antwoord. De sessie van 10 april kunt u terugkijken. Dit is inmiddels al meer dan 85.000 keer gedaan.

Vind ons op Facebook

Blijf op de hoogte via Twitter
Voor het laatste nieuws over regelingen en snelle vragen of snelle antwoorden op vragen vindt u ons op Twitter. RVO Agrarisch heeft de laatste weetjes over agrarisch ondernemen, dieren en natuur.

Vind ons op Twitter

Instructies en inspiratie op YouTube
RVO.nl zet sterk in op digitaliseren. Via ons YouTube-kanaal kunnen bezoekers filmpjes bekijken. Denk hierbij aan instructiefilmpjes en animaties, livestreams of praktijkvideo’s waarbij we langsgaan bij een boer. Het kanaal is onlangs opnieuw ingericht. De komende tijd plaatsen we meer video’s.

> Vind ons op YouTube

Netwerken op LinkedIn
Via LinkedIn komt u in contact met mensen binnen en buiten uw zakelijk netwerk. Via ons LinkedIn-profiel leest u het laatste nieuws over agrarisch ondernemen. Ook delen we voorbeelden van innovatieve oplossingen en bijzondere initiatieven. Houd de pagina in de gaten voor komende evenementen en kom in contact met andere (agrarische) ondernemers.

Vind ons op LinkedIn

Bellen of via de post kan ook nog steeds
(Nog) niet op sociale media? RVO.nl blijft gewoon bereikbaar op de kanalen die u al kent. Zo kunt u bellen met klantcontact via 088 042 42 42. Informatie over belangrijke regelingen en verplichtingen ontvangt u via de post.
Ook is RVO.nl vaak aanwezig op beurzen en evenementen, waar u vragen kunt stellen.
                    
 
 
Nieuwsbrief Agrarisch ondernemen
Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van al het agrarisch nieuws en achtergrondverhalen van RVO.nl?
Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief Agrarisch ondernemen.

 
   
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Afmelden voor deze nieuwsbrief
Privacybeleid
 
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.